Det var fengselsprest Rune Minde som forrettet under seremonien i Lille kapell.

— Det er tunge og vanskelige hendelser vi har med oss i tanke og sinn i møte med begravelsen i dag. Mye vi ikke forstår, mye vi ikke kan akseptere. Som det grusomme han gjorde på Valdresekspressen da han tok tre uskyldige menneskeliv, sa Minde i minnetalen.

- Får ikke svar

4. november 2013 drepte Beak tre mennesker på Valdresekspressen i Årdal: Bussjåfør Arve Kvernhaug (55), og passasjerene Brahim Khouya (53) og Margaret Molland Sanden (19).

Minde påpekte at det er mye vi ikke vil få endelig svar på, siden Beak avsluttet sitt eget liv ved å kaste seg ut fra et tak i Bergen fengsel.

— Vi blir ført til ytterkanten av det vi kan makte å gå inn i og fatte. Og nettopp derfor blir det viktig med en begravelse som i dag. Det blir satt et punktum. Vi får noe konkret som vi kan relatere følelsene våre til: Sorg, sinne, fortvilelse, savn, sa Minde.

Den enkle kisten var pyntet med en enslig blomsterdekorasjon, uten noen hilsener. Politiet har de siste månedene prøvd å komme i kontakt med Beaks familie i Sør-Sudan, uten å lykkes. Det er årsaken til at han bisettes i Bergen.

Omflakkende liv

Flere ansatte i Kriminalomsorgen var til stede. Også en representant for advokatkontoret som representerte ham, møtte opp. Beaks forsvarer, advokat Fredrik Verling, var forhindret fra å møte på grunn av en rettssak.

Presten la vekt på at vi vet lite om 31-åringen. Han skal ha levd et omflakkende liv i Israel og ulike europeiske land, før han kom til Norge. Her bodde han på ulike asylmottak, og endte til slutt i Årdal.

Beak skulle uttransporteres fra landet da han begikk drapene på bussen. Han har ikke gitt noen forklaring som kan kaste lys over motivet.

Etter å ha skadet seg selv alvorlig i fengselet, døde han 14. september i fjor.

Kristen tro

31-åringen fant trøst i Bibelen på cellen i fengselet, ifølge presten.

— Han hadde en klar, kristen overbevisning. Bibelen han fikk inn på cellen ga ham glede og trygghet, sa Minde. Han trakk også frem at Beak viste omsorg mot psykologen i fengselet, som han fikk god kontakt med.

Til BT sier presten at det er viktig for ham å tegne et ærlig bilde av 31-åringen.

— Jeg har et prinsipp om at jeg trekker frem både tunge ting som bør nevnes, men også det som tegner et varmere strøk av avdøde. Jeg må balansere mellom det vonde han har gjort, og samtidig holde frem at han var mer enn de gjerningene han begikk. Han var også et menneske, sier Minde, som avsluttet minnetalen slik:

— Måtte du også hvile i Guds fred.

IKKE KONTAKT: Politiet har ikke lyktes i å komme i kontakt med Beaks familie i Sør-Sudan etter at han døde.