Sørsudaneren (30) som er siktet for trippeldrapet på Valdresekspressen 4. november i fjor, ble mandag ettermiddag kjørt til Bergen lufthavn Flesland.

Der ble han tatt om bord på ett av Forsvarets Hercules-fly, og fløyet til Trondheim, hvor han ble lagt inn ved St. Olavs Hospital avdeling Brøset for judisiell observasjon.

HERCULES: Den trippeldrapsiktede ble fraktet til Trondheim i et fly av denne typen.
SCANPIX

En fullstendig judisiell observasjon foretas for å bedømme den siktedes sinnstilstand — og for å avklare hvorvidt vedkommende kan vurderes som tilregnelig eller utilregnelig i en kommende straffesak.

Forsvaret tilbød hjelp

Regionlensmann Åge Løseth, som har ansvaret for etterforskningen av trippeldrapet, vil ikke si noe om sikkerhetsopplegget rundt flyttingen mandag, utover at 30-åringen ble eskortert av politifolk.

— Vi måtte finne oss en måte å reise på. Da Forsvaret sa seg villige til å hjelpe oss, valgte vi den løsningen. Vaktholdet var godt ivaretatt, sier Løseth.

Vurderingen om å få mannen flyttet, skal ha blitt gjort av de sakkyndige som er oppnevnt for å vurdere 30-åringens psykiske helse.

— Generelt er man forsiktige ved å foreta observasjonen ved samme sted som en person er under behandling, sier mannens forsvarer, Fredrik Verling.

Noen steder er særdeles kvalifiserte til å gjennomføre denne typen observasjoner, legger han til.

Var på Sandviken

Etter straffeprosessloven § 167 kan retten beslutte at en siktet kan innlegges til undersøkelse i psykiatrisk sykehus, dersom dette er nødvendig for å bedømme siktedes sinnstilstand.

I kjennelsen fra Sogn tingrett refereres uttalelsen fra de sakkyndige i saken. De anbefaler overføringen, siden «observanden ikke har villet eller kunnet samarbeide og vi som sakkyndige er usikre på observandens sinnstilstand».

Seksjonssjef ved Brøset, John Sigurd Tetlien, bekrefter at sørsudaneren skal gjennomgå judisiell observasjon hos dem.

Etter drapene 4. november ble mannen fraktet til Haukeland sykehus for behandling, før han ble fraktet til Sandviken.

Der oppholdt han seg de drøye to månedene frem til mandag, da han ble fløyet til Trondheim og innlagt på det psykiatriske sykehuset Brøset.

- Sa han var alvorlig syk

I en redegjørelse for Politiets utlendingsenhets håndtering av 30-åringen, kommer det frem at UDI i juni ble informert om at han oppga å ha helseproblemer.

— Han sa han var alvorlig syk og trengte behandling, sier advokaten hans frem til asylsøknaden ble avslått, Bjørn Nærvik.

Han snakket med 30-åringen én gang per telefon, etter at asylsøknaden hans ble registrert 4. april 2013.

Sørsudaneren skal ikke ha utdypet på hvilken måte han var alvorlig syk, eller hvilken type behandling han ønsket.

Var innom Spania, Sveits og Sverige

Samtalen fant sted etter at sørsudaneren hadde fått avslag på asylsøknaden.

Før han kom til Norge var han registrert som asylsøker i Spania, Sveits og Sverige.

Siden han først søkte asyl i Spania, anmodet UDI dem om å ta ham tilbake i henhold til Dublin II-forordningen.

Spania aksepterte, og med det ga UDI avslag på 30-åringens asylsøknad.

Fikk ikke vurdert helsetilstand

Sørsudanerens advokat klaget på vedtaket, og henviste til helseproblemene hans.

— Min mening var at andre fikk avgjøre hans helsetilstand, jeg er ikke lege, sier han.

«Det framgår ikke av klagen hva som feiler utlendingen og hvilken behandling han behøver», står det i notatet fra Politiets utlendingsenhet.

En drøy måned senere opplyste UDI at de ikke hadde fått noen dokumentasjon vedrørende mannens helseproblemer, og i september fattet UNE endelig negativt vedtak i saken.

- Oppførte seg bra

«Det framgår av vedtaket at UNE har vurdert opplysningene om helseproblemer, men de har heller ikke mottatt noen dokumentasjon på dette», står det i notatet.

I påvente av retur til Spania, var sørsudaneren innom to mottak før han kom til Årdal 26. august i fjor.

Ifølge rapporter fra mottaket, oppførte han seg bra der. Han er heller ikke registrert med straffesaker i politiets registre.

Siden mannen ikke har avgitt forklaring til politiet, er han ilagt brev- og besøksforbud mens han er under observasjon.

LENSMANN: Regionlensmann Åge Løseth sier de fortsatt ikke har gitt opp å avhøre 30-åringen, som skulle uttransporteres fra Norge om morgenen den 4. november.På grunn av at Widerøe ikke aksepterer mer enn én uttransport per flight av sikkerhetshensyn, ble pågripelsen og uttransporten utsatt til dagen etter.Samme ettermiddag gikk han på bussen i Øvre Årdal og drepte tre.
BJØRN ERIK LARSEN