— Det å støtte innsamlingsaksjonen opp gjennom årene ser DnB NOR-konsernet på som en del av vårt samfunnsansvar. Vi har siden 2000 satt av 200.000 kroner på landsbasis til TV-aksjonen, som i alle år har valgt ut gode kandidater og formål, sier regionbanksjef i DnB NOR i Bergen, Ove Johannessen.

— I år har vi valgt å kombinere denne gaven med et engasjement og en bevisstgjøring av egne medarbeidere. De siste ukene har vi oppfordret medarbeiderne landet over til fysisk aktivitet, det være seg sykling eller trappegåing.

Trim gir gaver

— Medarbeiderne registrerer så denne aktiviteten på vårt intranett, og det utløser en utbetaling til TV-aksjonen. Hver innberetning gir fem vaksiner til ti kroner, altså 50 kroner. Hittil har vi fått inn 100.000 kroner på denne måten.

— Neste trinn er å verve medarbeidere som bøssebærere eller til tellekorps. Hver ny som melder seg trigger 100 kroner. Begge disse interne aksjonene regner vi med skal gi minst like mye til TV-aksjonen som tidligere, sier Johannessen.

DnB-konsernet er koordinator for innsamlingsaksjonen på landsbasis, 70 av konsernets kontorer er med under opptellingen av innkomne gaver. Ove Johannessen presiserer at DnB NOR-aksjonen går over hele landet og blir altså en nasjonal gave fra konsernet og de ansatte.

Sparebanken er med

— For å få fart på innsamlingen lokalt, og for å engasjere det lokale næringslivet, har vi utfordret Sparebanken Vest til å finne på noe som kan skaffe midler til TV-aksjonen, sier Ove Johannessen.

— Vi tar imot utfordringen fra DnB NOR. Vi har jo i alle år vært sterkt involvert i TV-aksjonene som innsamlingsbank i Hordaland, sier direktør for informasjon og samfunnskontakt i Sparebanken Vest, Jørn Lekve.

— Hvert år har vi gitt penger til aksjonen. Det vil vi selvsagt også gjøre i år, i tillegg avstår vi godtgjørelsen vi får som kompensasjon for å være innsamlingsbank. Samtidig utfordrer vi hele næringslivet i Hordaland og ber dem gi så det monner til aksjonen, og utfordrer spesielt de gode bussene i Gaia.