Planene om trikkelinjer rundt omkring i Bergen sentrum møtes med velvilje blant flere kommune— og fylkespolitikere. Men det går en grense ...

— Jeg har stor forståelse for dem som er opptatt av trikken. Men jeg synes ambisjonene er litt for offensive. Vi kan ikke la trikken komme i veien for andre kollektive transportmidler, sier Ohnstad.

De private initiativtakerne bak planene, Arvid Bauge og Bjørn Tefre, ser for seg trikkeskinner til Akvariet på Nordnes, over Torget og Bryggen og fra Møhlenpris til Gamle Nygårdsbro.

Nå er det to på jakt etter 300.000 kroner til en utredning. Byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, er innstilt på å bidra med 100.000 kroner.

Forplikter seg ikke

— Det kan jo være verdt å finne ut om dette er levedyktig, sier Lisbeth Iversen. Hun understreker at hun dermed ikke forplikter kommune til noe mer, og slett ikke til noe som helst støtte til drift.

Når det gjelder arbeid og kostnad med å legge trikkeskinner i sentrumsgatene, bemerker Lisbeth Iversen at mange gater uansett skal rustes opp og få nytt dekke. Da kan skinner legges samtidig uten at kostnaden blir for stor.

— Jeg synes det vil være greit å få en utredning om trikken, slik at vi er oppmerksomme på planene i vårt videre arbeid, sier Lisbeth Iversen.

Terje Ohnstad mener at trikken godt kan få bre seg over en litt kortere strekning. Men han avviser at trikkeskinner bør legges der hvor det finnes planer for Bybanen. For eksempel over Torget.

Støtte fra fylket

Fylkesordfører Torild Selsvold Nyborg, som fra 2008 har det øverste ansvar for drift av kollektivtrafikken både i Bergen og Hordaland, sier hun har stor sans for trikken. Men hun mener at man ikke kan hoppe fra det ene til det andre. Selsvold Nyborg vil likevel ikke utelukke at fylket kan tre støttende til i arbeidet med å utvikle trikken i Bergen.

PÅ PENGEJAKT: De private initiativtakerne bak trikkeplanene, Arvid Bauge (t.v.) og Bjørn Tefre, er på jakt etter penger til en utredning. ARKIVFOTO: VEGAR VALDE
Valde, Vegar