Et sted er samlingen dekket med presenninger. Hvis forfallet fortsetter blir det ikke lenge til Bergens Tekniske Museum må finne seg andre lokaler.

Murveggen mot gaten er fuktig og delvis dekket med muggsopp, inne og ute.

Murpussen løsner og ramler ned. Muren er ikke bare fuktig, men noen steder mettet med vann. Om vinteren fryser dette og spenger løs puss og mørtel som binder mursteinene.

Flere vinduer er knust, om vinteren blåser snøen inn i takkisten. Det er lenge siden bygningen ble oppvarmet, og den får aldri tørke skikkelig opp.

Vinduene presses ut

Noen av de store vinduene langs gaten står utover i en bue. Det kan tyde på at muren siger. Oppunder taket vokser det bregner som også sprenger på. Langs bakken er fortauet snart helt sperret av trær som bryter seg frem.

Fortauet burde kanskje vært sperret, for det virker som deler av bygningen kan bryte sammen.

Bergens Tekniske Museum bruker den store bygningen til oppbevaring av samlingen sin. Her inne finner vi gamle trikker, et lokomotiv, fløybanevogner, biler, anleggsutstyr og svært mye annet fra vår tekniske fortid.

Men museet har sluttet å ta imot nye gjenstander. Det kan vi forstå. De burde vel heller reddet ut tingene før de blir ødelagt.

–­ Det er en fortvilende situasjon, sier advokat Erik Rønhovde, styreleder i museet.

– Lekkasjene skaper en rekke problemer for oss, og på et eller annet tidspunkt kan vi ikke være her lenger.

Bergen kommune, ved Bergen Bygg og Eiendom (BBE), eier den gamle trikkehallen, men Riksantikvaren vernet den i 1994 som et nasjonalt kulturminne. Kan Bergen virkelig vise frem et slikt kulturminne?

Makter ikke vedlikeholdet

I leiekontrakten mellom BBE og Bergens Tekniske Museum står at museet slipper leie, men derimot skal betale driftskostnader, kommunale avgifter, eiendomsskatt og strøm.

Rønhovde legger til at det er en uenighet mellom kommunen og museet om manglende innbetaling av kommunale avgifter på i alt 370.000 kroner. I avtalen står det videre at kommunen har ansvaret for ytre vedlikehold, mens museet det indre. Det står også at leietaker forplikter seg til å søke om vedlikeholdsmidler, og utføre arbeid ved dugnad når det er mulig.

Han legger til at kommunen eier mer enn de makter å vedlikeholde, og derfor selger ut eiendommer. I år har de solgt for 100 millioner kroner. Det er ikke bevilget penger til vedlikehold av Trikkehallen.

– Det hadde vært fint å bli kvitt den, men det er vel ingen som vil overta så lenge den er fredet. Det er et problem for oss, Riksantikvaren freder mens vi sitter igjen med regningen.

Hanna Geiran hos Riksantikvaren opplyser at bare arbeid utover alminnelig vedlikehold skal det søkes om.

– Bygningen skal bevares i størst mulig grad slik den var på fredningstidspunktet. Hun legger til at det er Byantikvaren i Bergen som fordeler midlene fra Riksantikvaren.

FORFALL: Trikkehallen på Møhlenpris smuldrer vekk, og det er neppe helt trygt.
Joakim S. Enger