TRUDE HAUG

Driftsansvarlig Atle Ingebrigtsen i Bergens Elektriske Sporvei er overrasket over at det er lagt brolegning i Magnus Barfots gate. Det er nemlig planen at den påbegynte trikketraseen for museumstrikken på Møhlenpris skal gå over Håkonsgaten, gjennom Magnus Barfots gate og til Vaskerelven.

Klare planer

20. august var Ingebrigtsen til stede på et planleggingsmøte for Vaskerelven med kommunen, prosjektgruppen Rambøll, Forum Arkitekter og Statens vegvesen. Her ble trikketraseen drøftet. På møtet forelå det også en konsekvensutredning for museumstrikken som er laget av Forum Arkitekter på oppdrag for Bergen kommune. Det har vært en forutsetning i dette arbeidet at trikken skulle innarbeides i planene for opparbeidingen i Magnus Barfots gate og Håkons gate.

Mange års arbeid for trikk

— Dette er å holde folk for narr, sier Atle Ingebrigtsen. Hvorfor skal vi holde møter og lage planer dersom trikken ikke skal få gå her likevel. Jeg har heldigvis ikke bestilt skinner enda, da jeg tenkte at vi fikk vente til anleggsarbeidet var kommet i gang.

Atle Ingebrigtsen og entusiastene i Bergens Elektriske Sporvei og Bergens Tekniske Museum har i mange år arbeidet med å få til en museumstrasé for trikk på den nedlagte trikkelinjen mellom Møhlenpris og Engen. Traseen er tenkt å gå akkurat der linje 3 gikk fra 1911 til 1950. I dag er det opparbeidet skinner fra Bergens Tekniske Museum i Thormøhlens gate og Wolffs gate, en strekning på til sammen 270 meter.

Atle Ingebrigtsen er driftsansvarlig for trikken og Bergens Elektriske Sporvei har fått konsesjon av Statens jernbanetilsyn for kjøring av trikk frem til 2018.