Det brøt ut brann i en tre etasjer høy trevilla på Kalfaret i 20.30-tiden.

Brannvesenet slo alarm om storbrann, og mannskaper fra Sandviken, hovedstasjonen og Fana rykket ut.

— Da vi kom sto flammene ut av vinduene, sier vakthavene brannsjef Tore Kallkleiv i Bergen brannvesen på stedet.

Mindre skader

Klokken 21.05 kom meldingen om at brannen var under kontroll. Klokken 21.15 var den slukket, og da hadde den eldre trevillaen kommet fra det med minimale skader, forholdene tatt i betraktning.

— Slukkingen var noe krevende. Dette er et gammelt hus med mange hulrom i takkonkstruksjonen, som vi må gå gjennom. Men vi brukte lite vann i slukkingen, så vannskadene er minimale, sier Kallekleiv.

Etter at brannen var under kontroll, gikk brannvesenet over taket og kjente etter varme, men kunne kort tid senere fatslå at brannen var slukket.

Brannen hadde da herjet mest i loftsetasjen. Det er også noe brannskader i andre etasje, mens det er miniale vannskader i huset for øvrig. Brannvesenet måtte også gå til verks på treverket med motorsag, noe som også etterlot skader på huset.

Fikk uventet hjelp

Utenfor huset sto et stillas som er brukt i samband med vedlikeholdsarbeid på det gamle trehuset. Det var flaks for brannvesenet, da fikk de noe å klatre på og slapp å kutte strømledningene i gaten utenfor:

— Vi er jo ikke helt vant med at det står et ferdig oppstilt stillas når vi kommer frem. Det gjorde jobben lettere, og vi sparte oss en del krefter på det, sier vakthavende brannsjef Kallekleiv.

Han legger til at brannvesenet uansett hadde det utstyret og mannskapet som hadde vært nødvendig for å komme til med slukkingen.

— Men da måtte vi ha kuttet strømkablene for å komme til, sier han.

Slukkingen krevde mange røykdykkere, og totalt åtte røykdykkere slukket fra innsiden av bygget.

Redd for taket

Brannvesenet fryktet en stund at flammene skulle ta tak i innsiden av taket.

— Da er det fare for at hele taket ryker, sa politiets innsatsleder Gisle Antun.

Mannskapene fikk imidlertid kontroll på brannen før den fikk tak på taket.

— Det var aldri fare for at brannen skulle spre seg, først og fremst på grunn av store avstander til nabohusene, sier Kallekleiv.

En person var på stedet når brannen startet, men ingen personer var inne under brannen forteller politi og brannvesen på stedet.

Politiet stengte en periode veien mellom Kalfaret bomstasjon og Årstad.

FULL FYR: Det var kraftig røyk i Kalfaret da den eldre trevillaen sto i brann.
Sindre Øye Helgheim
FLAKS: Da brannvesenet kom frem sto det et stillas rundt bygget. Det gjorde at brannmannskapene slapp å kutte strømkablene foran huset.
Sindre Øye Helgheim
SKADER: Huset fikk brannskader i de øverste etasjene, men kun mindre røyk- og vannskader. Brannvesenet måtte også skjære seg gjennom treverket i husets front, og fjerne heller fra taket.
Sindre Øye Helgheim