I en fersk dom fra Norhordland Tingrett dømmes en mann til å betale 1245 kroner til 24/7 Treningssenter AS, for fem måneder med trening.

Mannen inngikk i juni 2010 en 12 måneders avtale med 24/7 Treningssenter AS i Knarvik.

Avtalen forutsatte at det ble tegnet en avtale om trekk ved avtalegiro. Kunden tegnet avtale om 249 kroner i måneden i 12 måneder.

Seks måneder senere sendte kunden inn oppsigelse til treningssenteret, og slettet betalingsavtalen i banken.

Begrunnelsen for dette var ifølge kunden at han ikke hadde benyttet seg av treningstilbudet, og at han i november 2010 var blitt trukket for tre måneder på samme dag.

— Jeg var misfornøyd med senteret fordi jeg mente at en venninne av meg som jobbet der ble dårlig behandlet. Da jeg ble trukket for mye, benyttet jeg anledningen til å trekke meg ut av avtalen, sier kunden, som ønsker å være anonym.

Kunden vant i forliksrådet

Saken havnet først i forliksrådet, som kun dømte kunden til å betale for én måned. Forliksrådet mente at mangelfulle rutiner hos treningssenteret var hovedårsaken til tvisten, og at det dermed var grunnlag for å tilsidesette bindingstiden.

— Jeg fikk medhold i Forliksrådet, og hadde trodd at jeg ville få det i tingretten også. Jeg er faktisk overrasket over dommen, sier kunden.

- Avvik fra gjeldende rett

Treningssenterets advokat, Petter Rysst, mener at forliksrådets avgjørelse ikke var i tråd med gjeldende rett.

— Avviket fra gjeldende rett var ganske markant. Her har man fått hevet en avtale på bakgrunn av utenforliggende hensyn, blant annet dette med trukket betaling som ikke treningssenteret kunne lastes for.

Etter tingrettens vurdering kunne ikke treningssenteret bebreides for at kunden ble belastet tre ganger, dette måtte være feil gjort av betalingstjenesten.

Retten fikk inntrykk av at kunden «egentlig ville ut av avtalen fordi han ikke brukte treningsfasilitetene, og hadde merknader til driften, men slike forhold kan ikke løse ham fra kontrakten.»

- Fornøyd med dommen

— Vi er fornøyd med dommenene, de ble avgjort i tråd med våre påstander, sier Rysst.

Vinningen er gått opp i spinningen med tanke på sakskostnader for treningessenteret, ifølge advokaten.

— Men dette var en prinsipiell avgjørelse for dem, både for deres egen del og andre treningssentre. Kunder skal vite at de må betale dersom de har inngått en bindene avtale, sier Rysst.

Advokaten tror det kunne vært en fordel med mer sentraliserte forliksråd, for å få økt profesjonalisering.

— Allle kommuner har et forliksråd. Siden de fleste av de som sitter i forliksrådene ikke er jurister, blir saker automatisk avgjort mer basert på skjønn. I tillegg er det slik at forliksrådet i distriktene har en større tendens til å dømme enn forliksrådet i for eksempel i Bergen kommune, sier Rysst.