ROY HILMAR SVENDSEN

Det folkeeide aksjeselskapet som tok over fergestrekningen Breistein — Valestrandsfossen tidligere i år, har hittil overskredet budsjettet med 3,1 millioner kroner. Det er 22 prosent over de 14,2 millionene som var utgangspunktet.

Nå vender selskapet seg til aksjonærene sine, i håp om å få inn to millioner kroner gjennom en aksjeemisjon. I tillegg akter selskapet å ta opp enda et banklån, på én million. Dermed stiger selskapets lånegjeld til 11,5 millioner kroner.

Daglig leder Oddvin Håland erkjenner at selskapet kanskje kunne ha brukt mer tid på finansiering og planarbeid i forkant av overtakelsen, men avviser at budsjettsprekken er dramatisk for selskapet.

— I shipping er det ikke uvanlig med ekstrautgifter i forbindelse med oppstart. Men det er klart at slikt er lettere å takle for et stort rederi enn for et helt nystartet selskap, sier daglig leder Oddvin Håland.

Hovedårsaken til overskridelsene, er at fergen «Ole Bull» ikke kunne gå for egen maskin og måtte bli slept fra Frankrike til Norge. Det førte til kraftige forsinkelser, slik at fergen måtte bygges om på et norsk verft i stedet for i Polen. I mellomtiden måtte fergeselskapet leie inn MF «Sand» til å trafikkere strekningen lenger enn planlagt, noe som påførte selskapet store ekstrakostnader.

— En stund hadde vi en dominoeffekt av faktorer som gikk imot oss. Det bare ballet på seg, sier Håland.

Han er fortsatt overbevist om at Osterøy Ferjeselskap og «Ole Bull» blir en suksess, og lover aksjonærene at de ikke skal tape penger på å investere i selskapet.

— Bare vi kommer oss over denne kneiken, skal dette gå godt, sier han.

— Driften av fergen har veldig bra etter ferien. Bare i august tjente vi nesten 300.000 kroner. Passasjertallene for september er merkbart høyere, så der venter vi oss enda større fortjeneste, sier Håland.

TUNG START: Osterøy Ferjeselskap drifer MF «Ole Bull», og trenger to friske millioner i ny aksjekapital, og nok en million i økt lånekapital. <br/> ARKIVFOTO: VEGAR VALDE