• Terje må starte på nytt med blanke ark i Os og bygge opp tilliten igjen, sier partiformann Carl I Hagen til partiavisen Fremskritt.

GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bt.no

– Det vil være hans evner til å gjenreise tilliten som vil være helt avgjørende for om han skal kunne gjøre comeback i sentrale verv, legger han til.

Han vil ikke spå noe om mulighetene for et comeback men sier:

– Jeg håper jo at politietterforskningen viser at det ikke har skjedd noe straffbart, slik at han kan tiltre i ordførerstillingen i Os igjen.

Hagen mener det var helt riktig av Søviknes å trekke seg fra sine posisjoner i partiet. Men ser en bort fra denne «famøse og tragiske hendel-sen» som Hagen mener selvsagt aldri burde ha funnet sted, mener han Søviknes var og er en meget dyktig politiker, og en politisk be-gavelse.

– Det er som mann, og som menneske han har sviktet. Det er et tap og et setback for partiet som jeg må tenke mye på, og visse planer må nå revurderes, sier Hagen til Fremskritt.

– Men vi må ser fremover, og det er mange andre dyktige unge mennesker i Fremskrittspartiet. Disse kommer til å vokse oppover, man skal ikke overdrive betydningen av én person, ingen er uerstattelige. Og dette vil jo føre til at det må bli mer fokus på andre.

Hagen forteller at det nå blir opp til valgkomiteen som skal konstitueres å se på valget av en ny 2. nestformann.

– Det er nå viktig at hele organisasjonen trekker pusten, tar det med ro og holder hodet kaldt, sier Carl I. Hagen.