• Jeg tror ikke det er mulig å gjennomføre den store barnehageutbyggingen uten betydelig støtte fra staten, sier byråd Geir Kjell Andersland.

Ved utgangen av 2003 skal han ha ferdig 1557 barnehageplasser, 1153 for små barn, 404 for store. Foreløpige tall viser at investeringen alene koster 104 millioner kroner. I forslaget byrådet fremmet var prisen 42 millioner kroner. Driften av de mange barnehagene vil påføre kommunen årlige merutgifter på 63 millioner kroner. I planen var det satt av 28 millioner.— Får vi mer penger fra staten blir dette regnestykket annerledes, sier Andersland.Men det haster med å komme i mål. Til høsten må byråden for oppvekst legge frem en plan for hvordan og hvor utbyggingen skal skje.- Det må bygges elleve helt nye barnehager. I tillegg må det bygges ut ekstra småbarnsavdelinger på en rekke private og kommunale barnehager. Jeg tror vi skal klare å gjennomføre dette, sier Harald Noss, plansjef i byrådsavdeling for oppvekst og kultur. Også Andersland er optimistisk, i hvert fall i bystyret.- En politisk sektor som er omfattet av så stor tverrpolitisk velvilje og støtte, regner jeg med får penger nok. Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen, erkjenner at byrådet har lidd nederlag. - Men jeg synes det er dumt at forslaget om å ta inn flere barn i småbarnsavdelingen, utvide voksentettheten og innføre friluftsavdelinger har falt ut av planen. I Asker er denne modellen innført og utprøvd. Solgården barnehage i Asker har blitt et utstillingsvindu for norske barnehager. Barnehagen blir presentert på en stor europeisk konferanse. Dette burde vi fått i Bergen og, sier hun.