– Hvis den offentlige støtten ikke blir høyere enn åtte øre/kWh slik det nå legges opp til, og kraftprisene holder seg på dagens nivå i et tiårsperspektiv, henger prosjektet vårt i en meget tynn tråd, sier administrerende direktør Ole Vidar Lunde i Midtfjellet Vindkraft AS.

Vindparken i Fitjar er det største av de fem Hordalands-prosjektene som i går fikk konsesjon av NVE. Blir vindparken bygget, vil den produsere 450 GWh. Det tilsvarer strømforbruket til rundt 22.000 husstander.

Etter at Stoltenberg-regjeringen skrinla planene om et felles norsk-svensk sertifikatmarked for grønn energi, har en rekke utbyggere lagt sine vindkraftprosjekter på is. Regjeringens alternative støtteordning frister ikke til storsatsing.

– Det har også skjedd ting i verden etter at vi fattet vår beslutning om å satse på Midtfjellet-utbyggingen. Den globale interessen for vindkraft har eksplodert og presset prisene på turbiner rett til værs. Leverandørene oppfatter også det norske vindkraftmarkedet som så uforutsigbart at de hittil ikke har gitt oss sikre pristilbud, sier Lunde.

Han har likevel godt håp om at vindparken i Fitjar blir realisert.

– Myndighetene kan jo ikke bare gi millionstøtte til CO2-prosjekter. Vindkraft er en utslippsfri energikilde, og hvis regjeringen ønsker satsing på dette i Norge er anlegget på Midtfjellet blant de aller beste prosjektene. Her er praktisk talt ingen konflikter med miljøinteresser.