Fregattkontraktene med Izar beløper seg til rundt én milliard kroner og går over ti år.

Martens orienterte i går Forsvarsdepartementet om konkursen i verftet.

— Morselskapet Mjellem & Karlsen AS akter å gjennomføre de avtaler og kontrakter vi har med Forsvaret og Izar i forbindelse med fregattene, sier Martens. Han sier imidlertid at «det ikke er problemfritt».

— Vi er avhengige av tillit - både i Forsvarsdepartementet og hos Izar, understreker Martens.

Han reiste derfor rett fra møtene i Oslo til Spania for å orientere Izar.

Med tillit mener han ikke minst forsikringer om at Mjellem & Karlsen klarer å sikre seg de finansielle ressurser som skal til for gjennomføre kontraktene, men også at de vil ha det personellet som skal til.

— Vi vil i løpet av kort tid legge frem en plan om dette, og vi er avhengig av å få med oss en stor, tung aktør.

— Noen medier spekulerer i Røkke og hans verft?

— Har ikke de nok problemer med egne verft da? parerer Martens og konkluderer:

— Jeg er optimistisk når det gjelder muligheten for å få til en løsning.

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold tar situasjonen i Bergen med stor ro.

— Vi forholder oss til Izar som er vår kontraktspartner. Vi regner med at de følger opp de forpliktelsene de har i forhold til oss og sitter derfor helt rolig, sier hun.