Kommunen mangler i verste fall 70 millioner kroner til byggingen, og har i øyeblikket ikke en krone ledig.

Nils Arild Johnsen sier til Bergens Tidende at han foreløpig ikke har noen løsning på problemet. Han avviser at det kan være aktuelt for kommunen å overlate finansieringen til private. Bergensia Badeland har lansert dette som en løsning, men Johnsen vender foreløpig tommelen ned.

— Dette blir en dyr løsning for kommunen, og dessuten vet vi fra andre private prosjekt at dersom private bygger og vi leier, blir lånene belastet vår låneramme.

Johnsen mener kommunene ennå har tid til å vente.

-Bergensia Badeland har frist til 1. juli med å gjøre sin kjøpsopsjon gjeldende. Vi må ikke ha noe klart til da, men 1. juli vet vi om Bergensia Badeland mener alvor.