Kommunestyret vil ha svar på spørsmålet om det er unormalt mange krefttilfeller blant naboene til den kjemiske fabrikken Waardals AS i Marikoven. Men undersøkelsen vil koste oppunder to millioner kroner.

Politikerne har bedt professor Bente Moen ved institutt for samfunnsmedisin (UiB) om å undersøke muligheten for å få forskningsmidler til en slik studie, som vil ta minst tre år å gjennomføre.

Til gjengjeld vil den ikke bare avsløre antall krefttilfeller blant naboene, men også om det er unormalt mange forekomster av allergi og misdannelser.

Vil betale

— Kommunen har ikke tatt stilling til hvor stor del av kostnadene den kan dekke. Vi må først se hvor mye vi kan få inn i forskningsmidler. Men vi er innstilt på at vi må betale vår del, sier KrF-representant Lill Harriet Andreassen, som fremmet forslaget om en helseundersøkelse. Hun fikk støtte av et enstemmig kommunestyre.

Bente Moen er professor i arbeidsmedisin og har spesialisert seg på påvirkningen av kjemiske stoffer i arbeidslivet. Hun mener studien kan få form av et treårig doktorgradsprosjekt.

— Jeg har skissert tre punkter som studien kan omfatte. Først å kalle beboerne i området inn til en undersøkelse for å avdekke omfanget av allergier. Deretter å sjekke med kreftregisteret om det er en overhyppighet av krefttilfeller, og deretter å undersøke med fødselsregisteret om det er unormalt mange misdannelser. Vi vet nemlig at seksverdig krom, som inngikk i produksjonen ved fabrikken, ikke bare er kreftfremkallende, men at det også kan påvirke arvematerialet, sier Moen.

Håper på bidrag

Hun håper at Kreftforeningen, Miljøverndepartementet og Forskningsrådet kan bidra med penger.

I tillegg planlegger professor Sverre Langård, avdelingsleder ved Senter for yrkes- og miljømedisin ved Rikshospitalet, en ny studie av arbeiderne ved Waardals AS. Langård har tidligere undersøkt 133 arbeidere som var ansatt ved fabrikken frem til 1973. Han fant at de som hadde arbeidet ved bedriften i mer enn tre år, hadde førti ganger større risiko for å få lungekreft enn en gjennomsnittsperson. I den nye undersøkelsen vil han ta for seg ansatte fra 1973 og senere.

Langård sier til BT at studien er forsinket, og at han ikke kan anslå når den blir ferdig.

Waardals AS ble i fjor sommer politianmeldt av Arbeidstilsynet for brudd på arbeidsmiljøloven etter at en inspeksjon avslørte fare for arbeidernes liv og helse. Etterforskningen pågår fremdeles.