RAGNHILD HOVragnhild.hov@bt.no

I går krevde Statens Helsetilsyn at fylkeskommunen legger frem en plan for å få pasientene vekk fra korridorene på sykehuset. Men verken helse og sosialdirektør Bjarte Børkje eller sykehusdirektør Kjell Håland ved Sandviken ville i går antyde hvilke tiltak som skal settes i verk.

— Vi skal snu hver stein, var alt Sandviken-direktøren ville si til BT. Børkje sier at planen skal være ferdig innen tidsfristen som er satt til 26. april.- Men jeg kan ikke konkretisere tiltakene nå. Uten ekstrabevilgninger kan vi ikke få bukt med overbelegget, sier Børkje.

I flere år har det vært overbelegg på korttidsavdelingen ved Sandviken Sykehus. I perioder har det ved avdelingen vært nesten dobbelt så mange pasienter som det er plass til.Dette har ført til at mange pasienter i korridoren og økt press på de ansatte.