En prosjektgruppe er satt i arbeid med å utrede muligheter for en permanent landingsplass ved Haukeland universitetssykehus, men dette arbeidet kan ta tid.

Regionsjef Steinar Sellevold i Norsk Luftambulanse mener at det også trengs en midlertidig løsning, mens man venter på prosjektgruppens forslag. — Vi har ikke tid til å vente i et par år, sier han

Den forrige flyoperatøren, Airlift, innførte forbud mot å lande på sykehusområdet etter at Haukeland nedla forbud mot disse landingene. I fjor vår overtok Norsk Luftambulanse også ansvaret for flygningene. Den første pasienten som ble fløyet inn i strid med reglene var den lille jenten som ble livstruende skadet i Olsvik da hennes far kjørte ned og drepte hennes mor. I alt brukte Norsk Luftambulanse nødrett i 12 tilfeller i fjor.

Men nå er det slutt. Da sykehusets ledelse søkte Luftfartstilsynet om å få plassen ved akutten godkjent som landingsplass, var svaret nei. Dermed må Norsk Luftambulanse som ansvarlig operatør forholde seg til det. Følgelig er det nå innført internt forbud mot å lande der.

Luftambulansen etablerte seg i Bergen i 1988. I løpet av disse femten årene har det ikke vært mulig å få til en optimal landingsplass ved Haukeland sykehu