GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.noSå lenge Terje Søviknes trekker seg fra stortingslisten innen den dato, er det opp til ledelsen i fylkespartiet å avgjøre hvordan listen skal suppleres. Tidsfristen for innlevering går ut 31. mars. Alle rykker opp I praksis betyr det at fylkesstyret i Hordaland Frp kan avgjøre hvordan listen suppleres. Dersom førstekandidaten trekker seg, vil det være mulig å la alle på listen rykke en plass frem. Men det er også mulig å sette inn en ny på den ledige plassen.Det er ikke noe i valgloven som forhindrer at partiet avholder et nytt nominasjonsmøte. Men utgiftene til dette møtet vil ikke bli dekket av staten. Hadde Søviknes trukket seg etter 31. mars, er mulighetene for å endre listen langt mindre. Da stiller valgloven helt klare krav til hvem som kan be om fritak fra å stå på listen. Har du stemmerett i annet fylke, møtt på alle Stortinget etter forrige valg, er over 60 år eller medlem i annet parti kan du be deg fritatt fra å stå på listen. Siste frist Du blir fritatt dersom du ikke er valgbar. Ikke valgbar er den som jobber i diplomatiet eller i statsforvaltningen. Du er heller ikke valgbar dersom du ikke har stemmerett i Norge eller ikke har oppholdt deg i riket de siste ti årene.Det er ikke tilstrekkelig fritaksgrunn bare å trekke seg.Dersom fylkesvalgstyret aksepterer fritaksgrunnen, skal den tillitsvalgte for listen, som oftest fylkesleder i partiet, sette inn et navn i stedet. Vedkommende kan også la alle på valglisten bak den som har lovlig fritaksgrunn rykke en plass frem.Etter 1. juni er det ikke mulig å trekke seg fra valglisten.