220 husstander har måttet koke vannet etter etvannledningsbrudd i Kong Oscars gate i Bergen torsdag.

De måtte innstille seg på at det kunne vare til mandag, menlørdag kom det kontramelding.

Beboerne i nærheten kan nå drikke vannet uten å koke detførste, melder Bergen kommune.Alle beboerne skal være varslet via mobil.

Det var i 12-tiden torsdag at vannledningsbruddet skjedde.Vannet flommet ut i gatene. Kommunen kom kjapt til og stengte av vannet.

220 husholdninger ble henvist til to vanntanker på gaten,satt ut av kommunen.