• Vi har allerede en arena for dialog, sier Samba Njie, leder for Det Felles Innvandrerråd i Hordaland.

Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) er en paraplyorganisasjon for nesten 40 innvandrerorganisasjoner med medlemmer fra hele verden. Organisasjonen har i mange år arbeidet for å bedre integreringsarbeidet i fylket ved å fokusere på forebygging og dialog.

— Det er helt greit at Raja tar initiativ til dialogarbeid i Oslo, men vi vil belyse det som skjer her i Bergen. Vi har mange prosjekter gående, og arbeider tett med blant andre Bergen kommune og politiet for å forebygge ungdomsbråk. Vi bedriver ikke krisemaksimering, men jobber kontinuerlig, sier Samba Njie.

2gether

Ett prosjekt DFIRH driver, er 2gether. Det drives i samarbeid med politiet, barnevernet, New Page og andre.

— Vi driver ulike integreringsprosjekt og kurs for å hindre at minoritetsungdom blir dradd inn i belastede miljø, sier prosjektkoordinator Stojna Coseska.

KIS

Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter (KIS) er et annet organ for dialog og samarbeid mellom minoriteter og myndigheter. Det ble opprettet av Hordaland fylkeskommune i 1999, og har syv representanter fra det offentlige, og syv representanter fra innvandrerorganisasjoner oppnevnt av DFIRH.

— KIS er et konsentrert forum med søkelys på innvandrings- og integreringsspørsmål, og er en viktig arena for informasjon til og fra myndighetene, sier leder Jorild Christensen.

Christensen forteller at KIS aktivt prøver å jobbe med ungdom og integrere dem i arbeidsliv og samfunnsliv. Under oppstyret rundt Muhammed-karikaturene noen år tilbake arrangerte KIS et møte mellom representanter fra det muslimske miljøet, biskopen i Bjørgvin og representanter fra innvandrerorganisasjoner for å skape dialog og forståelse for andres syn. Det ble da heller ikke opptøyer i Bergen.

— Vi har sett i Oslo hvor sinte ungdommer kan være. For å unngå slikt er det veldig viktig at innvandrerungdom føler seg innenfor, at de er integrert i samfunnet, sier hun.

— Det er også viktig å finne ut hvorfor noen føler seg utenfor, og gjøre noe med det, istemmer nestleder i KIS, Fernando Claure.

Lærer om demokrati

Samba Njie er veldig klar på at alle DFIRHs medlemsorganisasjoner er bedt om å respektere ytringsfriheten, og ikke reagere voldelig på for eksempel Israel-markeringer.

— Vi lærer dem at alle har rett til å si sin mening, også Israel-tilhengere. Man må gjerne kjempe mot dem, men kun verbalt.

KIS arbeider også med å lære innvandrere opp i det norske samfunnslivet og demokratiet.

— Spesielt er det viktig å opplyse om stemmerettsreglene, og at de er ulike fra stortingsvalg til kommunevalg. Ved kommunevalg har jo mange av innvandrerne stemmerett, selv om de ikke er norske statsborgere. Flere innvandrere kommer også fra land nærmest uten politisk styring, sier Jorild Christensen.

- Trenger ingen redningsmann

Både Njie, Coseska, Christensen, Claure og prosjektsekretær Inger Paulsen er irritert over at Amir Payan og Abid Raja inviterer til dialogmøte i Bergen første februar.

— Vi er avhengige av kontinuitet, ikke bare ett møte, og vi representerer den kontinuiteten og har allerede et veletablert samarbeid med alle myndigheter. Vi er også godt mottatt blant innvandrerne, sier Samba Njie.

— Amir Payan er medlem i KIS, så jeg er overrasket over utspillet hans. Hvorfor skape en ny arena når vi har en godt etablert arena fra før? Vi trenger ingen redningsmann, mener Jorild Christensen.