— Bransjen har forandret seg svært mye de siste årene. Den har vokst fort, er nå blitt moden, og trenger mye folk med høyere utdanning, sier rektor Bjørn Hanssen ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole.

Det store, norske IKT-løftet

Norsk utdanning innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) skal opp på et internasjonalt høyt nivå, har Utdannings- og forskningsdepartementet bestemt.

Innen 1. juli i år skal Norgesnettrådet på oppdrag fra departementet foreta en utredning om IKT som fag i norsk høyere utdanning. Gruppen skal blant annet kartlegge hvordan det står til med norsk høyere IKT-utdanning i forhold til i andre land. Også innen norsk grunnskole satses det på IKT. Målet er at alle elever i år skal få tilgang til pc med internett-tilkobling, og 40.000 norske lærere skal på kurs i IKT-bruk.

Fjoråret var preget av en rekke konkurser innen IKT-næringen, men ekspertene mener nedturen bare er midlertidig.

— Arbeidsledigheten blant IKT-utdannede er lav. De med korte utdanninger, ettårige eller mindre, sliter. De med lengre utdanninger klarer seg bra, sier rektor Bjørn Hanssen, som er medlem av gruppen som skal utrede Norges IKT-fremtid.

Nytt UiB-fag

Universitetet i Bergen (UiB) tar det varslede behovet for godt utdannede IKT-folk på alvor. Til høsten starter et nytt masterstudium i Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det femårige profesjonsstudiet gir den høyeste utdannelsen innen IKT-feltet i Norge.

— Det er behov for omstillingsdyktige fagfolk i bransjen. Erfaring viser at høyt utdannede personer har større evne til å absorbere ny kunnskap og er bedre i stand til å takle omstillinger, sier førsteamanuensis Richard Elling Moe ved Institutt for Informasjonsvitenskap ved UiB.

24 studenter får plass på det tverrfaglige studiet, som kombinerer matematisk-naturvitenskapelige informatikkfag med samfunnsvitenskapelige IKT-fag.

IKT-satsingen

  • Nesten alle norske skoler er tilknyttet internett. I en plan fra Utdannings- og forskningsdepartementet heter det at alle elever i år skal ha tilgang til pc med internett-tilkopling. 40.000 lærere skal i løpet av to år på kurs i pedagogisk bruk av IKT.
  • Norgesnettrådet er i gang med en utredning for å sikre at norsk høyere IKT-utdanning holder høy kvalitet. Det er stort behov for folk med høy IKT-utdanning i næringslivet. Eksperter regner med at nedturen i IKT-næringen er midlertidig.
  • Universitetet i Bergen starter til høsten et femårig profesjonsstudium innen IKT. Målet er å møte de nye kravene i næringslivet.