Benedicte Boland (21) var en av dem som lok seg sjanghaie av de som stod på stand på Torgalmenningen for å praie gode hjelpere til sosialetaten. Hun fikk med seg et søknadsskjema og sier hun vil ta kontakt med sosialkontoret.

— Dette er en jobb jeg gjerne vil ha. Jobben virker enkel og tiltaket veldig positivt, sier hun, som er student med en deltidsjobb fra før.

— Mange er veldig positive, det er flest unge folk som stopper, vi savner de godt voksne, de spreke pensjonistene som kanskje har litt tid til overs, sier Merete Dyvik Melbøe og Marianne Sælen fra Sentrum sosialkontor. De står stand på sammen med Hermund Haaland fra KrFU og Anders Kambo Tangerås fra AUF.

Det er disse to ungdomspartiene og studentenes juristforening som har fått kommunen med ut på stand i bydelene.

— Mange sliter med isolasjon og ensomhet, de trenger en støttekontakt som har tid og interesse spesielt for dem. Støttekontakten er en de kan gjøre hyggelige ting sammen med og som hjelpe dem i gang med sosiale aktiviteter, sier Marianne Sælen.

De som trenger støttekontakt kan være fysisk eller psykisk utviklingshemmede, de kan ha psykiske lidelser eller være unge med adferdsproblemer. De trenger alle noen som ser og bryr seg spesielt om den enkelte. På landsbasis trengst det 25.000 nye støttekontakter.

GODE HJELPERE: Benedicte Boland (21) var en av dem som lok seg sjanghaie av de som stod på stand på Torgalmenningen for å praie gode hjelpere til sosialetaten.
FOTO: HELGE SKODVIN