Men hun angrer ikke på at hun lot BTs lesere ta del i erfaringene hun gjorde da hun skulle trene opp den nye kneprotesen sin

— Jeg vil fra mitt ståsted gjøre det jeg kan for at vestlendinger som trenger opptrening etter sykehusopphold får et bedre og mer variert rehabiliteringstilbud.

Det er Helse Vest som har ansvaret for å gi Vestlandspasientene den typen rehabilitering som Frøiland hadde behov for da hun ble skrevet ut av sykehuset.

Denne gruppen trenger både flere plasser og bedre kvalitet på dette tilbudet. Økte bevilgninger må til på statsbudsjettet allerede fra kommende år, sier hun.

Frøiland har brukte mye tid til å snakke i telefonen etter hun fortalte om erfaringene sine mandag.

— Aldri noen gang har jeg fått slik respons etter jeg er blitt intervjuet av media. Jeg tror jeg hadde mellom 15 og 20 telefoner samme dag som reportasjen sto i avisen.

Ifølge Frøiland har reaksjonene nesten utelukkende vært positive.

— De fleste som ringte hadde vært i samme situasjon som meg og ville støtte meg. Bare en var sint, sier hun.

Frøiland er klar over at mange BT-lesere har reagert negativt på oppslaget.

Men hun står fast på kritikken og angrer ikke på hun beklaget seg.

— Som pasient må jeg ha lov til å stille samme krav som alle andre i samme situasjon, sier hun