GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no

— Skal vi fortsette med tiltak for de 30 kommunale barnehagene som gjenstår, trenger vi rundt fem millioner kroner fra høsten av, sier Åge Dyngeland i konsulentfirmaet SCC Norman.

Pengene brukt opp Summen er identisk med det beløpet byrådet har foreslått som ekstrabevilgning for å skaffe syv millioner kroner til utbedring av inneklimaet på rådhuset.Dyngeland har vært ansvarlig for registrering av inneklimatiltak i Bergens 60 kommunale barnehager. Til sommeren er fase en gjennomført, og den kommunale bevilgningen på seks millioner kroner til tiltak er brukt opp. Fortsatt gjenstår arbeid til en pris av 15 millioner kroner. Men de bevilgningene er utsatt.

— Skal vi holde flyten i arbeidet trenger vi pengene fra høsten av, sier Dyngeland.

— I all hovedsak er det snakk om å gjennomføre mindre tiltak på den enkelte barnehagen, som å skifte gulvbelegg, endre på rengjøringsrutiner, bedre varmereguleringen eller bygge egne stellerom. Situasjonen er ikke så dårlig at den går på helsen løs.

Kommer i siste rekke Leder for førskolelærerne i Norsk Lærerlag i Bergen, Mimmi Bjerkestrand, sier hun er skuffet over at det ikke er satt av penger til videre inneklimatiltak.

— Barnehagene kommer i siste rekke fordi situasjonen der ikke er prekær nok. Vi får høre at det ikke er penger, men pengene kan byrådet tydeligvis skaffe til veie når det er snakk om arbeidsmiljøet i rådhuset.

Hun reagerer på at byrådet vil presse inn fem ekstra barn i småbarnsavdelinger i barnehager der inneklimaet ikke er godt nok. Byrådet kan gjøre dette dersom det blir flertall for forslaget når barnehagebehovsplanen behandles i bystyret. Men det heter i forskriftene at dette kun kan gjennomføres dersom forholdene ellers er optimale.