Den lille etiopiske jenten Martha — som ble funnet forlatt på Togstasjonen i Bergen 6. juni - fikk i går oppholdstillatelse. Med tillatelsen fra UDI betyr det nå at jakten på jentens permanent hjem kan starte.

**Les også:

Jente (10) forlatt i Bergen**

— Bergen kommune har siden Martha ble funnet, lett etter et hjem til henne. Den gode nyheten er nå at vi kan lete etter et varig hjem, sier Marit Grung, leder for tverretatlig operativt team (TOT), i Bergen kommune.

Det var Grung som først fikk beskjeden om at jenten var funnet på Togstasjonen. Hun hadde ansvaret for å samle sammen en gruppe bestående av barnevernsvakten, Bufetat og politiet som skulle bistå den lille jenten.

Formelt er det barnevernet i Bergen som til nå har hatt ansvaret for 10-åringen.

— På grunn av den påkrevde politibeskyttelsen ble hun ikke plassert i et midlertidig hjem, men på en institusjon. Der kunne vi ha nærmere oppfølging med henne, forteller Grung.

I andre tilfeller ville barn kunne blitt plassert hos en midlertidig familie med en gang.

Sikkerhet

Et varig hjem for jenten er det Bufetat som nå skal finne. Og det er et stort apparat som må i sving for å finne et nytt hjem til det ensomme barnet fra Etiopia.

**Les også:

Undersøker spor fra Oslo**

— Hun vil mest sannsynlig bli i Bergen, eller området rundt. Hun blir her fordi politiet vil følge opp saken hennes, opplyser Grung.

Siden saken fortsatt er under etterforskning, og den etiopiske jenten er plassert på hemmelig adresse, skaper det ekstra krav til hennes nye familie. Ikke bare må den nye familien være egnet etter Bufetats krav, men:

— Marthas nye familie må sikkerhetsklareres av politiet. Dessuten må nok deler av nabolaget hun flytter til også klareres, tror Grung.

Lederen kan med sikkerhet bekrefter overfor BT at Martha vil bli boende i Bergensområdet.

— Siden det er barnevernet her i Bergen som har ansvaret, er det naturlig at hun blir her, mener Grung.

Varig opphold

UDI viste til sterke menneskelige hensyn og ga derfor 10-åringen opphold på humanitært grunnlag i går, torsdag.

— Det er vi veldig glad for, konstaterer bistandsadvokat Kristine Aarre Hånes.

Jentens advokaten søkte om oppholdstillatelse for Martha sist tirsdag. Én uke etter var vedtaket fattet. Utlendingsdirektoratet har med andre ord vært utrolig kjappe.

— Hun har fått opphold uten begrensninger. Det betyr at hun får alle rettighet pr. i dag. Og denne oppholdstillatelsen danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, sier Aarre Hånes.

Da jenten ble funnet, fortalte hun at hun hadde reist sammen med en mann og flere andre barn helt fra Etiopia. Hun hadde blitt forlatt til sist.

Politiet har så langt ikke klart å finne ut noe mer om hvordan hun kom til Norge.

Prioritert

Martha er uten omsorgspersoner. Hun har forklart at begge foreldrene er døde. Bistandsadvokat Aarre Haanes regner med at dette punktet har veid tungt i saken.

— Det er mye usikkerhet rundt hennes situasjon, sier hun.

— Det er positivt at UDI har prioritert denne saken og behandlet den så raskt.