Allerede i det avgåtte byrådets økonomiplan for de neste fire årene er det budsjettert med et likviditetslån på 380 millioner kroner neste år. Det er videre budsjettert med 283 millioner i likviditetslån i 2005, 189 millioner i 2006 og 94 millioner i 2006.

I Økonomiplanen forklares det at likviditetslån er nødvendig for å finansiere underskudd og økte pensjonspremier.

Litt mer folkelig sier finansbyråd Henning Warloe til TVHordaland at disse likviditetslånene må til for å betale lønninger til de ansatte.

Må ha ja fra fylkesmannen

Det er ikke første gang kommunen tar opp likviditetslån. Det skjedde også under den store underskuddsperioden på slutten av 80-tallet, men siden den tid har det ikke skjedd.

I Økonomiplanen gjøres det klart at disse likviditetslånene forutsetter godkjennelse fra fylkesmannen.

Fylkesmann Svein Alsaker sier til Bergens Tidende at han ennå ikke har fått seg forelagt saken og derfor ikke vil kunne svare på om kommunen får ja til dette.

— Blir likviditetslån generelt vurdert på en annen måte enn andre lån av fylkesmannen?

-Det er ikke sikkert at formen på lån betyr så mye. Det vil være renten og vilkårene som først og fremst betyr noe, og ikke hva man kaller lånet. Bankene vil helt sikkert være interessert i å konstruere en spesiell risiko knyttet til likviditetslån. Men det er ingen grunn til å tro at den risikoen er reell. Det har aldri hendt at långivere har tapt penger på lån til kommuner, sier Alsaker.

Skulle det gå riktig ille for en kommune vil staten trå til. Det har Alsaker selv erfaring med fra sin tid som fylkesmann i Finnmark.

Overtok hele kommunen

Der garanterte den lille kommunen Lebesby - med 1500 innbyggere - for 70 millioner kroner til et smoltanlegg som gikk over ende. Den lille, næringsfattige kommunen i Øst-Finnmark hadde ingen sjanse til bære dette og det endte med skjønnsmessige tilskudd fra staten.

Men Lebesby ble virkelig satt under administrasjon, med representanter fra fylkesmannen til stede på hvert kommunestyremøte i flere år. Alt de gjorde ble kontrollert. Og etter konkursen i Lebesby ble det ikke lenger lov for kommunen å stille garantier for ren næringsvirksomhet, opplyser Alsaker.