Oljeselskapene har stilt opp med 13,5 millioner kroner for å få et kombinert dykkerfartøy på plass. Nå venter rektor Rune Ingebrigtsen ved skolen på utdanningsminister Kristin Clemet.

Hun har liggende en søknad på pulten om noen ti— talls millioner for å få fartøyet på plass og kunne komme i gang igjen med opplæring av offshoredykkere. Med et positivt svar ganske raskt kan det kombinerte fartøyet være på plass allerede neste høst.

Fartøyet er tenkt brukt både til offshoredykkere og anleggsdykkere og redningsdykkere innaskjærs.

— Det vil gi mulighet for en helt annen og mer helhetlig opplæring på flere felt samtidig fremfor bare oppstykkede kurs som vi har i dag, sier Ingebrigtsen.

De 16 ansatte ved skolen i Skålevik driver i dag en rekke ulike typer kurs både for dykkere under vann, for dykkerledere og assistenter ved dykkerklokker og på land.

Samlet tar skolen imot rundt 130 elever ved sine ulike kurs i løpet av ett år.