Det var verken trengsel eller lange køer til de seks forbønnsteltene som i et par timer i dag sto oppslått midt i byen. Snarere en jevn strøm.

Flest var det som fant veien til forbønnsteltet med plakaten Helse på. Her observerte vi gråhårete damer med lykksalige smil, men også unge og voksne med forventninger. Mellom to forbedere med armen rundt dem ba de i konsentrasjon, og muligens i forventning om arrangementets andre opprop: Gi Gud en anledning til å gjøre noe godt for deg.

De andre forbønnsteltene hadde plakater med påskriften frelse, arbeid, økonomi, familie og andre behov. Minst aktivitet observerte vi i bønneteltet for økonomi.

De første 40 minuttene registrerte vi en stille, summende aktivitet. Hei, og hvordan har du det? Hva skjer her og flott at du kom.

I teltene satt noen sammen i alvorlige samtaler, noen med Bibelen oppslått. Smågrupper med to og tre hadde lukkede øyner og var opptatt med å be. Andre sto forventningsfulle og ventet på dem som ville ha forbønn.

Deretter startet ungdomslovsangen fra scenen, og forventningene og den stille samtalen var ikke så lett å observere lenger.

Bønnemarkedet var en del av arrangementet "For at ingen skal gå fortapt" som har pågått i Bergen i snart en uke. Det var det samme arrangementet som på torsdag samlet seg på byens sju fjell for å be for Bergen.

— Vi tror at Gud hører bønn, og at han kan gripe inn i menneskers liv. Derfor tilbyr vi forbønn der folk samles, sier Reidar Paulsen, pastor i Kristkirken og deltaker i Pastoralnettet i Bergen som står bak arrangementet. Pastoralnettet består av cirka 30 ledere fra forskjellige menigheter i byen, noen statskirkeprester, pinseforstandere, lutherske frikirkeledere og nykarismatiske pastorer.

FOTO: HELGE SKODVIN