Gi oss den røde postkassen tilbake! Posten gjør et feilgrep når kassen fjernes fra et eldresenter. Vi har det godt på eldresenteret i Alf Bondes vei i Ytre Arna. For oss som er i en alder av mellom 80 og 96 år, blir det for langt å gå til bydelssenteret. Mange av oss er skrøpelige. Vi har ikke bein til å gå så langt. Men vi skriver fortsatt brev og vil gjerne holde kontakt med slekt og venner på denne måten. Den røde postkassen har vært viktig for oss. Posten må vise samfunnsansvar og sørge for at vi får den tilbake.

INGA VIK