Byrådet la i dag frem nok en tilstandsrapport for bergenske skoler. Denne gang var det Bjørndalsskogen, Bønes, Haugland, Hordvik, Kjøkkelvik, Kyrkjekrinsen, Rå, Storetveit, Sælen, Tertnes, Ytrebygda, Ådnamarka og Åstveit skoler som var under lupen.

Arbeidstilsynet har pålagt kommunen å utarbeide tilstandsrapporter med tilhørende tiltaksplaner for samtlige av kommunens 89 grunnskoler. Dette er den fjerde bolken som legges frem, og det kommer to til senere.Totalt har arbeidsgruppen identifisert vedlikeholdsbehov på over 498,1 millioner kroner for de 13 skolene de neste ti årene. Hastetiltakene som må gjøres, er av en mer beskjeden art, på totalt 6,8 millioner kroner.

Vil rive svømmebasseng

Dyrest blir arbeidene ved Storetveit skole, som beløper seg til 121 millioner kroner de neste ti årene. Idrettsbygget, med svømmehall og gymsal, er i så dårlig stand at det anbefales revet. I så fall vil svømmebassenget neppe bli erstattet.

Også gymnastikkbygget på Rå skole får strykkarakter:"Gymnastikkbygget, som også inneholder kontorer for helsesøster, har et stort vedlikeholdsetterslep. Dette bærer bygget tydelig preg av. Ansatte på helsestasjonen har også meldt om helseplager. Gymbygget har kun naturlig avtrekksventilasjon. Dette fungerer ikke tilfredsstillende, heter det i rapporten. Det er behov for en fullstendig utvendig oppgradering av gymnastikkbygget. Et ventilasjonsanlegg må komme på plass".

Ådnamarka skole har også stort vedlikeholdsetterslep på sin gymnastikkbygning.

Slitent administrasjonsbygg

På Kjøkkelvik skole er det også et problembygg:

"Gamlebygget er ikke i god stand. Her er det behov for omfattende rehabilitering av tak, vinduer og drenering. Enkelte ansatte opplever helseplager på gamlebygget."

Tilstandsrapporten for Sælen skole viser at det er behov for større vedlikeholdstiltak og modernisering av det eldste bygget.

På Åstveit skole er det administrasjonsbygget som er verst: " Etterslepet på vedlikehold er stort. Gulv, vegger, himlinger og dører er stort sett fra byggeåret. Denne fløyen har også et ventilasjonsanlegg av gammel dato"

Sjekk alle rapportene fra de 13 skolene her