John Lindebotten

Og enda er det altfor lite til å redde Skansetunnelen, som synes fortapt i Bergensprogrammets 1. del

— Ja, et lån må dekkes av bompengene, og i Oslo har man nå nylig hevet takstene til 20 kroner, kommer det nådeløst fra regionvegsjef Ole Chr. Torpp.

— Alternativet er å forlenge bompengeperioden for Bergensprogrammet fra 2011 til frem mot 2015, fortsetter Torpp.

— Å heve takstene er helt uaktuelt. Det har vi nettopp gjort, sier byrådsleder Monica Mæland, H.

— Når det gjelder en forlengelse av innkrevingsperioden, så må det bli en sak for bystyret.

Det er regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan 2006-2015 som skaper krise for gjennomføringen av Bergensprogrammet. De to største prosjektene, bybanen og Ringveg vest, er så godt som ferdig planlagt, og både Bergen kommune og Samferdselsdepartementet har vært innstilt på at det skal gis penger til anleggsstart i 2005.

Skansetunnelen ute

Det får en kanskje også til, men det har alt lenge vært klart at riksveibevilgningene fra staten sammenhold med bompengene ikke ville strekke til. Av to grunner:

n Staten har de siste årene skåret drastisk ned på bevilgningene til nye veier over hele landet.

n Bybanen og Ringveg vest har steget i pris med flere hundre millioner kroner.

Dette gir det misforholdet som er satt opp i grafikken ved siden av. Og da kan vi legge til at Skansetunnelen til 400 millioner kroner også hører hjemme i Bergensprogrammets del 1. Den har ingen sjanser til å få penger med mindre prioriteringene i Bergensprogrammet snus fullstendig på hodet.

Bare ett av de to?

Ole Chr. Torpp utelukker i utgangspunktet muligheten for å bygge de to prosjektene i takt med de faste inntektene, det vil si i sneglefart.

— Vi er nødt til å holde en rasjonell fremdrift, ellers vil prosjektene bare bli enda dyrere, og det tar lengre tid før samfunnet kan hente den økonomiske gevinsten.

— Kan det være en mulighet å utsette ett av prosjektene og bygge bare det ene i første omgang. Det er det jo nok penger til?

— Det er helt og holdent et politisk spørsmål som jeg ikke vil ta stilling til, svarer Torpp.

— Høyre har hele tiden prioritert både Ringveg vest og Skansetunnelen foran bybanen. Men her kan ikke Høyre kjøre noe sololøp, sier Monica Mæland.

Møte med Skogsholm

— Vi skal ha et avgjørende møte med samferdselsminister Torild Skogsholm 30. mars. Der ønsker vi å få avklart en rekke forhold som gjelder bybanen. Etter vår mening kan vi ikke starte bygging av bybanen før vi har avklart fullstendig både finansiering og drift. Bybanen er et prosjekt av en så spesiell karakter at staten her må spille en sentral rolle. Når vi ser hva vi har fått ut av møtet med Skogsholm, må vi sette oss ned sammen med bystyret og se på hva som er mulig å få til, sier Mæland.

Sjansene for å få ekstra penger til Bergensprogrammet er ikke store.

— I utgangspunktet kommer den statlige delen av finansieringen gjennom riksveirammen, sier politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Alfred Bjørlo.

Skuffet

— Dette er altfor lite. Jeg er svært skuffet, og er redd for at Bergensprogrammet kan komme i fare. Bystyret må nå se nærmere på hvordan Bergensprogrammet skal se ut, sier Aps Arne Jakobsen.

Stortingsrepresentant Arne Sortevik er ikke lei seg over at det spøker for bybanen.

— Bergen trenger ikke bybanen. Den vil jeg fortsette å kjempe imot. Derimot er jeg veldig glad for at Ringveg vest er prioritert som det første veiprosjektet i Bergensprogrammet, sier Sortevik.

KOSTER FOR MYE: Bergen kan ha god bruk for både bybanen og Ringveg vest. Men det er så langt helt uvisst hvordan det skal skaffes nok penger til å fullføre prosektene.

KOSTER FOR MYE: Bergen kan ha god bruk for både bybanen og Ringveg vest. Men det er så langt helt uvisst hvordan det skal skaffes nok penger til å fullføre prosektene.