Følgende fjorder vil bli berørt: Husnesfjorden (Hardanger), Klosterfjorden (øst av Leirvik) og Grimstadfjorden.

Øvelsen er et samarbeid mellom Norge, Sverige og Storbritannia, og gjennomføres årlig.

Marinen vil blant annet øve på å hente ut et ubåtpersonell i en simulert redningsaksjon.

Slike øvelser er en viktig del av det internasjonale redningssamarbeidet for undervannsbåter, noe som ble demonstrert under redningen av den russiske miniubåten i Stillehavet, skriver marinen i en pressemelding.

Fra norsk side deltar KNM Utsira og KNM Utvær, støttefartøyet KNM Tyr og Minedykkerkommandoen på øvelsen.

Me dpå øvelsen er også orlogskapteinen Trond Juvik fra Askøy, som hadde en sentral rolle under redningsoperasjonen da syv russiske ubåtfolk ble hentet opp fra havets dyp forrige uke.

PÅ TOKT: KNM "Utsira".
SCANPIX