Utover våren 2012 fikk treneren i 30-årene et ansvar med å følge opp gutten. Foreldrene ante ikke at treneren hadde seksuelle preferanser for yngre gutter.

Sa fra hjemme

I mai og september 2012 deltok gutten på leiropphold med idrettsklubben i Bergen. Barna overnattet fra fredag til lørdag.

Begge gangene ble gutten utsatt for seksuelle overgrep, samt uanstendig og krenkende adferd, ifølge dommen.

Utover høsten 2012 ville ikke gutten trene lenger. Han fortalte sin søster og mor om hva han hadde vært utsatt for. Idrettsklubben ble varslet og saken anmeldt.

— Behov for vern

Retten mener det er særdeles skjerpende at treneren begikk overgrepet mot gutten som han hadde et særskilt ansvar for å følge opp. I dommen slås det fast at han har utnyttet sin stilling som trener.

«Den grove karakteren skjerpes ytterligere av at handlingene skjedde innenfor den organiserte idretten, hvor barn har et særlig behov for vern», slås det fast.

- Blitt utrygg

Treneren er også dømt for å ha oppbevart bilder og film som viser seksuelle overgrep av barn.

Retten mener det er skjerpende at de seksuelle overgrepene skjedde mens gutten var på leir med klubben sin. Han var da i en spesielt sårbar situasjon.

Overgrepene har fått store konsekvenser for gutten. Han har smerter, er blitt utrygg og har konsentrasjonsproblemer.

Må betale erstatning

Aktor ba om at treneren ble dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder, men retten mener 1 år og 3 måneder er passende straff.

6 måneder av dommen gjøres betinget. Saken har blitt gammel, uten at treneren kan lastes for dette.

Han må også betale gutten 75.000 kroner i oppreisningserstatning.

BT har vært i kontakt med mannens forsvarer, som ikke hadde lest dommen.