I løpet av fem år har Universitetet i Bergen (UiB) mistet 2800 studenter. Det tilsvarer nedgangen i antall studenter i Norge på samme tid.

**Les også:

Tror prestisje avgjør valg av skole**

Med en nedgang på 16 prosent skiller UiB seg klart ut som det universitetet med størst bortfall av studenter. Nestemann på listen er Universitetet i Oslo, som hadde en nedgang på seks prosent. Bare Universitetet i Stavanger har hatt en økning i antall studenter. På én prosent.

Høyskolene derimot trekker stadig flere studenter, viser tall fra Database for statistikk om høyere utdanning. Siden 2003 har høyskolene til sammen fått 1300 flere studenter, mens universitetene har hatt en reduksjon på 4300 studenter.

– Mindre trendy

Rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo, er ikke overrasket over den store nedgangen i antall studenter.

– Den viktigste enkeltfaktoren som forklarer dette, er kvalitetsreformen. Overgangen fra fireårig cand. mag-grad til treårig bachelorgrad, fører til en raskere gjennomstrømning av elever. I tillegg er det flere studenter som gjennomfører studiene, og de gjør det ofte raskere enn før.

Men han tror ikke dette er den eneste forklaringen.

– Høyskolene har satset mer på å tilby moteriktige studier, noe som kan være grunnen til den økende populariteten de har hatt. På universitetet velger vi bevisst å utvikle de grunnleggende fagområdene, selv om vi da på kort sikt kan fremstå som mindre trendy.

Rektoren tror også at høyskolene i større grad trekker til seg dem som ikke har studert tidligere.

– Høyskolene har mer oversiktlige studier, som kan være lettere å forholde seg til for ferske studenter. Det kan være vanskeligere å få oversikt over hvilke muligheter man har på et universitet.

– Attraktive studier

Direktør ved Høgskolen i Bergen (HiB), Nils Mæhle, tror moderne studietilbud er en viktig årsak til at søkertallene vokser.

– De siste årene har vi etablert nye studietilbud som er i samsvar med behovene i samfunns— og næringslivet. Eksempler er ingeniørutdanning i undervannsteknologi og bachelor i folkehelsearbeid. Det brede og attraktive studietilbudet vårt, i kombinasjon med at vi ligger i en storby, er nok hovedgrunnen til de høye søkertallene.

Mer tid til studentene

Selv om UiB-rektoren er spent på søkertallene som blir klare i løpet av måneden, mener han det synkende elevtallet er et tegn på suksess.

– Vi er spent på årets søkertall, men selv om de har stagnert de siste årene, har vi stadig langt flere søkere enn studieplasser. At vi har en nedgang i antall studenter, viser at forbedringene vi har gjort på studiene, virker. Færre stryk og raskere gjennomføring betyr at studentene blir her kortere, slik at vi til enhver tid har færre studenter samlet sett. Og med færre studenter, bruker vi mer tid til den enkelte.

Hvorfor taper universitetene? Si din mening i feltet under!

HAR TATT VALGET: Henrik Heienberg, Torill Sjødin Drange og Heidi Waage Rasmussen (t.h.) har bestemt seg for hva de vil studere. - Det har ikke vært lett, vi har så mye å velge i, sier elevene ved Tanks videregående skole.
Larsen, Bjørn Erik