• BT skrev tidligere denne uken at MC Norway Bergen hadde fått ambu-lerende skjenkebevilling til en fest på lørdag. Nå har Byrådet i Bergen truk-ket tilbake bevillingen.
  • Alle som skal servere alkohol mot betaling eller vederlag må søke om bevilling.
  • Bevilling kreves ikke ved rent priva-te arrangement som bryllup, fødsels-dagsselskap eller andre jubileer (så sant det ikke tas betalt for drikke, eller utleier leverer andre tjenester enn ut-leie av lokalet).Kilde: Bergen kommune.