I første omgang trer Flåten til side i en seks måneders-periode. Den svært overraskende nyheten ble kjent på et allmøte i Levende Ord i dag.

Reiste seg og gikk

– Meldingen ble tatt godt imot av menigheten. Det overveiende flertallet var meget fornøyd, sier David Karlsen, som var til stede på møtet.

Men ikke alle setter like stor pris på at Urquhart overtar. Enkelte skal ha reist seg og forlatt salen.

Flåten har de siste månedene vært sykmeldt, etter lang tids uro i menigheten. Pastoren har måttet tåle mye kritikk for sin lederstil. Nå slipper han nye krefter til. b

Gir stafettpinnen videre

– Både Flåten og Urquhart var til stede. Flåten brukte uttrykket «å gi stafettpinnen videre». Han la vekt på å samle krefter og hente ny inspirasjon. Det har vært tøffe og vanskelige tider, sier Karlsen.

Den britiske pastoren har vært på Levende Ord i en uke og forsøkt å løse flokene i bunkersen på Kråkenes.

– Jeg trodde jeg skulle være her i to dager, så ble det fem dager og nå ser det ut som det skal bli et halvt år, sa Urquhart til forsamlingen.

Han sa også at måten menigheten hadde vært ledet de siste årene hadde vært usunn både for lederskapet, personlig og for menigheten.

Får vide fullmakter

Urquhart overtar med vide fullmakter for å reformere menighetens struktur og sier selv at han skal delegere mye av ansvaret i menigheten.

Løsningen skal være ønsket av Enevald Flåten selv, som gir uttrykk for at han er komfortabel med at Urquhart leder menigheten.

Den britiske pastoren, som leder menigheten Kingdom Faith, har vært gjestetaler i Levende Ord ved flere anledninger.