— Jeg har ikke så lyst til å gå inn på hvorfor han trekker seg. Men kandidaten har trukket seg, og det har valgnemnden tatt til etterretning, sier Atle Kvåle, leder i Hordaland Aps valgkomité.

Tirsdag ettermiddag la Hordaland Ap ut en melding på sin hjemmeside om at Gard Folkvord har trukket sitt kandidatur.

Nyheten kommer som lyn fra blå himmel.

I Bergens Tidende onsdag fortalte en offensiv Folkvord om hvordan partiet skal gjenvinne makten i Hordaland ved neste valg.

— Det er veldig hyggelig å få en sånn tillitserklæring, sa han om at en enstemmig valgkomité hadde innstilt på han som ny leder.

I dag ønsker Folkvord ikke å kommentere saken.

Taus om prosessen

Hva som har skjedd i etterkant, vil derimot ikke ledelsen i Hordaland Ap ut med. Heller ikke om Folkvord har trukket seg frivillig.

— Altså, som jeg sier, så er ikke dette noe jeg går inn på. Når en kandidat trekker seg, så trekker han seg. Det er min kommentar.

— Opplevde Folkvord press fra deg eller andre i Ap-ledelsen om å trekke seg?

— Altså, jeg sier til deg som jeg sier, og det er det at vi registrerer at han har trukket seg, og jeg har tatt det til etterretning.

— Forstår du at det virker litt rart at en ny fylkesleder blir presentert forrige onsdag, og så går det en uke og så trekker han seg?

— Det er jo ikke så veldig spesielt at en kandidat av ulike grunner kan trekke sitt kandidatur før årsmøtet - på generell basis.

Ingen begrunnelse

— Men det er spesielt at en kandidat trekker seg uten en begrunnelse?

— Det kan så være i ulike sammenhenger, men jeg har ikke noen kommentar til det i denne saken.

— Har det kommet opp informasjon de siste dagene som gjør Folkvord uegnet som fylkesleder?

— Som jeg sier, så ønsker jeg ikke å kommentere utover det jeg har sagt i denne saken, og det er at kandidaturen har trukket sitt kandidatur.

— Hvorfor foreligger det ingen begrunnelse?

— Det kan jeg ikke svare på. Jeg vet ikke hvor vanlig det er. Det har vi ikke vurdert å gjøre. Det var naturlig for oss å gjøre det på denne måten. Det var ikke tema.

- Det rette bildet

— Har det vært uenighet mellom Folkvord og valgkomiteen?

— Nei, jeg vil ikke kommentere utover det jeg har gjort. Det er det som er det rette bildet.

Gard Folkvord har vært aktiv i Arbeiderpartiet siden 1987. Han er barnebarn av tidligere Ap-statsråd Arne Nilsen og var ordfører i Odda fra 2007 til 2011.

Voss-ordfører Hans Erik Ringkjøb blir ny fylkesleder.