— Jeg ville ikke være med i en prosess der hun ble skvist ut, sier tidligere SU-leder Andreas Halse til BT.

Han snakker om Mina Finstad Berg sitt kandidatur til sentralstyret i SV. Halse har nettopp trukket seg som varakandidat til toppledelsen i partiet, og stilt sin plass til disposisjon for Berg.

Forklaringen fra talerstolen var følelsesladet:

— Jeg skal være litt ærlig, det trengs mer ærlighet i politikken. I går hadde vi en debatt om at vi vil ha unge kvinner opp og frem i partiet. Det er noe som forplikter. Det er en sak hvor handling teller mer enn ord. Jeg vil ikke se på at en av de dyktigste politikerne vi har i partiet ikke blir funnet plass til i valgprosessen.

Ikke gjenvalgt

Mens valget av Oddny Miljeteig som nestleder gikk gjennom uten problemer, oppsto det konflikt rundt valget av resten av SVs toppledelse på landsmøtet på Gardermoen i helgen.

Det var Ingrid Fiskaa sitt kandidatur til sentralstyret som var med å skape rot i kabalen. Den forberedende valgkomiteen hadde opprinnelig innstilt at det mangeårige sentralstyremedlemmet ikke skulle gjenvelges.

Først inne så ute

Forslaget skapte sterke reaksjoner i deler av partiorganisasjonen. I løpet av landsmøtehelgen var en ny valgkomité i sving. Den foreslo å ta inn igjen Fiskaa, til fordel for Mina Finstad Berg, som dermed røk ut.

Tidligere SU-leder Andreas Halse ble også satt av som vara, til fordel for Endre Lund Eriksen fra Troms. SV-nordlendingene mente de ikke var representert godt nok, og dette ble hensynstatt av valgkomiteen som var i sving under landsmøtet

Halse selv gikk på talerstolen og trakk sitt kandidatur som første varakandidat i et følelsmessig innlegg, og ba landsmøtet velge Berg som sin erstatter:

— Jeg trekker mitt kandidatur og oppfordrer salen til å stemme på Mina Finstad Berg

Kom inn

Berg ble deretter valgt inn som møtende vararepresentant i sentralstyret. Overfor BT sier Halse at Berg er en av de aller dyktigste politikerne i partiet.

— Det er veldig synd at det ikke ble funnet plass til henne i det opprinnelige forslaget.

Halse sier han ønsket seg en ledelse som var så bredt politisk forankret som mulig. Berg mener er et av de beste eksemplene på den bredden han etterlyser. Selv legger han ikke skjul på at han har vært kritisk til ledelsen tidligere:

— Jeg har vært tydelig på hva jeg mener. Jeg ønsker et parti som er litt mer opptatt av de nære ting, tingene folk møter i hverdagen sin.

Står respekt

Mina Finstad Berg selv er overveldet over at Halse satte seg selv til side.

— Det vil jeg si er veldig mandig. Det står enormt respekt av ikke bare å være feminist i ord, men også gjennom handling, og når det i tillegg går ut over deg selv.

Berg sier SV har et spesielt ansvar for å løfte frem kvinner, men skjønner at valgkomiteen har hatt en vanskelig kabal å legge.

— Jeg har ikke lagt skjul på at jeg selv ønsket å være med i sentralstyret.