TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bt.no

Ledelsen i Bergenhus bydel hadde strukket seg langt og åpnet for at Christi Krybbe skoler, Nordens eldste barneskole i fortsatt drift, skulle få sin første nynorskklasse. For mange var det sensasjonelt. Nå blir det likevel ikke noe av; foreldrene velger heller nærskolen. Men Landås skole får en egen klasse for elever med nynorsk som hovedmål. 17 seksåringer har alt meldt seg.— Vi tok foreldrenes målvalg på alvor, og opprettet en egen klasse for nynorskelever. Noen av elevene fikk 5-10 minutter ekstra skolevei. Nå forstår vi at foreldrene opplever det problematisk og heller velger nærskolen, sier oppvekstsjef Erik Hatlem i Bergenhus til Bergens Tidende. Krav om bokmål Syv millioner kroner bruker Bergen årlig på språkdeling i skolen. Krav om bokmål er årsak til ekstrautgiftene. I 1998 hadde Bergen for eksempel 47 klasser med bokmål ved nynorskskoler og bare in nynorskklasse ved en bokmålsskole.Aktive foreldre har i hele vår stått på for å få egne førsteklasser for elever med nynorsk som målform både ved Christi Krybbe skoler og Krohnengen skole fra høsten av. Det kravet imøtekommes dersom 10 elever eller flere krever det. Ved Krohnengen skole bad syv om nynorsk og ved Christi Krybbe to. Formelt kunne skolene si nei, men bydelen strakk seg langt. Takket være en elev fra Fridalen skole ble den opprettet. Krohnengen "sprengt" - Krohnengen skole er "sprengt" og har hatt 35 prosent flere elever enn det er plass til i mer enn fem år. Vi valgte derfor å la Christi Krybbe skoler få denne ekstraklassen. Nå trekker foreldrene seg etter å ha tenkt seg om, opplyser Hatlem. Bydelen har vurdert flere ulike alternativer. Foreldre mente menighetshuset, som huser Krohnengen skoles SFO, kunne brukes. Oppvekstsjefen mente imidlertid det ikke var faglig forsvarlig å isolere ti 6-åringer i parken hver skoledag. Både Krohnengen og Christi Krybbe skoler får svært store klasser neste år. 51 elever skal begynne i første klasse på Christi Krybbe til høsten. Krohnengen får i alt 55 førsteklassinger.