Tor Bertelsen ble i vår klaget inn til justitiarius for å ha latterliggjort en mor som var part i en barnefordelingssak, og for å ha sjikanert tre vitner i samme sak.

— Jeg har aldri sett liknende oppførsel av en dommer. Det var en uverdig seanse i retten, sa advokat Roar Vegsund, som representerer moren, da saken ble kjent.

Ba om fritak

Dommer Tor Bertelsen er nå tilbake på jobb etter å ha vært sykmeldt en periode.

— Bertelsen ba selv om fritak for familiesaker inntil Justisdepartementet har behandlet klagen mot ham. Bertelsen mener at det er best at han ikke har familiesaker når det er reist tvil om hans behandling av slike saker, sier byrettsjustitiarius Erik Elstad.

Klagesaken vil trolig bli sendt fra Elstad til Justisdepartementet i løpet av uken.

Kan kalles inn på teppet

Justisdepartementet vil da vurdere om det skal rettes kritikk mot Bertelsen.

Hvis departementet mener saken er alvorlig, kan en skriftlig advarsel bli kombinert med at dommeren kalles inn på teppet i departementet. Kritikk fra departementet mot en dommer har bare forekommet én gang tidligere.

Fritatt for annen gang

Dette er andre gang på fem år at Bertelsen ber seg fritatt fra familiesaker.

I et intervju med BT i 1996 uttalte Bertelsen at barneloven er skrevet av og for den forrige generasjon, og at far, fordi han er den svake part, ofte kommer dårligst ut i barnefordelingssaker.

Rett etter dette ba han seg fritatt. «Både fordi jeg har uttrykt meg svært skeptisk til barneloven, og fordi jeg selv er blitt en såkalt samværspappa nylig», sa Bertelsen til BT i 1996.

- Maktmisbruk

I 1999 ringte Bertelsen på fritiden rundt til partene i en omsorgstvist og ga uttrykk for hvem som burde vinne saken - en høyst uvanlig fremgangsmåte i en sak der han ikke selv var dommer. Derimot var han kamerat av faren til barnet som omsorgsretten knyttet seg til.

— Maktmisbruk og uheldig engasjement, var ord partene brukte om dommerens oppførsel. Saken vakte stor oppsikt, og Bertelsen fikk refs av Gulating lagmannsrett for sin handlemåte. Han måtte også forklare seg for departementet.

Overfører saker

Fra høsten 2000 har Bertelsen igjen vært dommer i familiesaker.

Bertelsen skulle hatt to familiesaker i Bergen byrett i slutten av oktober, men disse er nå overført til andre dommere.