Støyen rundt styringen og driften av Torget i Bergen AS er i ferd med å utarte til en såpeopera. Mens Gundersen trekker seg for første gang, leverer Helland sin andre oppsigelse på fem-seks uker. Den første gangen trakk han oppsigelsen etter oppfordringer fra styret.

— Helt uaktuelt

— Dersom styret kommer med nok en oppfordring, trekker du den på nytt?

— Helt uaktuelt. Jeg har bestemt meg for å finne noe annet å gjøre. Jeg vil gjerne jobbe ut oppsigelsestiden for å gjennomføre de tiltakene som styret har vedtatt, men det er opp til styret, svarer Helland på mobiltelefon fra Voss der han har spist smalahove.

— Hvorfor sier du opp?

— Jeg har ikke så lyst til å uttale meg om det.

— Hvilken rolle har Bergen kommunes håndtering av Torget spilt?

Pause.

— Jeg har ikke lyst til å si noe om det.

— Hvilken rolle har det dårlige resultatet og mistilliten fra enkelte torghandlere spilt?

— Ingen.

- Ga hemmelig enerett

Styreformann Lise Wergeland Strømmen (H) sier til BT at kommunen som eier med sine handlinger gjør det vanskelig å være ansvarlig styre og planlegge driften av Torget.

— Det er beslutninger i kommunene som kommer som overraskelser på oss. Ett eksempel er at kommunen i 1998 ga arkitektgruppen Next To Nothing enerett på fremtidig utforming av Torget gjennom en konfidensiell avtale. Denne er angivelig gitt etter at de vant arkitektkonkurransen i 1991.

Dette fikk vi ikke vite noe om, og i samarbeid med kommunen utlyste vi en ny arkitektkonkurranse. Mye arbeid ble lagt ned, og først etter at arbeidene fra den nye konkurransen kom inn, fikk vi vite om avtalen.

- Ikke tilfredsstillende

Gert Atle Gundersen, en av to styrerepresentanter for Torghandlerforeningen, begrunner sin fratreden kort.

— Jeg følte at det ikke var mulig å utøve styrevervet på en tilfredsstillende måte. Samtidig som noen stikker, håper resten av styret å bedre forholdet til utbryterne. Saken drøftes mandag.

— Det ser ut til at vi kan finne en positiv løsning etter et konstruktivt møte tidligere i uken, sier styreformannen til Bergens Tidende. Imens funderer Arild Helland på hva han skal gjøre når han slutter.

— Vi får se om det dukker opp noe spennende. Jeg har ingen konkrete planer.

— Noen tilbud?

— Nei.