I en pressemelding Anna Kathrine Eltvik sendte ut tirsdag ettermiddag, begrunner hun valget slik:

«Jeg vil med dette kunngjøre at jeg trekker meg som kvinnepolitisk leder og medlemi Rødt. Årsaken er todelt:

  1. Jeg får ikke gjennomslag for de sakene jeg brenner mest for hos daglig ledelse i Oslo eller i styret i Bergen.
  2. Jeg har over tid opplevd noe som ikke kan karakteriseres som annet enn mobbing og utstøting.»

— Det har vært en tung prosess. Jeg opplever at det er vanskelig å få gjennomslag for de sakene jeg brenner for både Rødt Bergen og hos styret sentralt.

Som kvinnepolitisk leder i partiet har hun vært opptatt av feministiske saker. Hun mener konflikten oppstod da hun initierte en plakataksjon mot voldtekt i Bergen i 2011.

— Først ville verken Rødt Bergen eller styret sentralt støtte saken. Så støttet blant annet kvinner fra Venstre, Sp, Bergen SV og LO og legevaktsjefen i Bergen saken, og senere vedtok landsstyret å støtte den. Det forteller meg at jeg ikke er så ute på jordet som Rødt sentralt vil ha det til, men i stedet for å innrømme det, blir jeg stemplet som vanskelig å samarbeide med.

- Heksejakt

— Det har pågått en ganske intens heksejakt på meg det siste året.

I tillegg til plakataksjonen mot voldtekt, oppstod det ifølge Eltvik en ny konflikt i forkant av 8. mars.

UENIG: Leder i Rødt Bergen, Odd Arild Viste, sier han ikke har oppfattet at Eltvik har blitt mobbet av partifeller.
Rødt/privat

Leder for Rødt Bergen, Odd Arild Viste la ut følgende twittermelding fra sin profil:«Lurer på hva det er som gjør at 8. mars hvert eneste år blir ei slagmark. Tror dsv ikke det bare er liberalistene sin feil. #parolemøte8mars»

— Jeg reagerte voldsomt på utspillet fra Viste. Når han går ut offentlig med så negative beskrivelser av kvinner på venstresiden er det ikke rart at jeg går ut med tilsvar på min blogg, sier Eltvik.

- Men du har også valgt å ta konfliktene offentlig, blant annet på din blogg og på facebook. Hvorfor det?

— Jeg har prøvd å ta det opp med Rødt her i Bergen og sentralt. Det har ikke ført gjennom. Så nå har jeg valgt å ta det offentlig for å sette søkelys på saken.

Eltvik understreker at hun har fått god støtte i Landsstyret, i Kvinnepolitisk Utvalg og av lagsleder ThorleifBerthelsen.

Skal gå gjennom saken

Eltvik trekker frem plakataksjonen mot voldtekt i 2011 som utgangspunktet til konflikten, og peker på at Rødt Bergen ikke støttet denne selv om flere andre partier gjorde det. Det mener leder i Rødt Bergen, Odd Arild Viste, er uriktig.

— Det stemmer ikke at Rødt Bergen ikke støttet den kampanjen. Men samtidig er det jo helt vanlig at man ikke nødvendigvis får oppslutning for alle sakene sine i et politisk parti. Men jeg kan ikke svare for Rødt sentralt.

Han mener at Rødt Bergen hele tiden har hatt en åpen invitasjon til Anna Kathrine Eltvik,men at hun ikke har ønsket det.

— Dt er gitt tilbud om samtaler mellom hun og de hun har hatt behov for å snakke med, men det har hun ikke ønsket. Det er er riktig at det ble avvist som styresak, men det er fordi vi mente det ikke er riktig forum for å ta den diskusjonen.

- Hva synes du om at denne saken går for full offentlighet?

— Jeg synes det er synd. Slike saker mener jeg bør løses internt, sier Viste.

- Hva vil skje med saken nå?

— Nå har Rødt sentral sagt at de skal gjennomgå saken og se hva som har skjedd, og se om det er noe vi kan lære av det, sier viste, som ikke har kjennskap til at sentralstyret har gjort noe sånt tidligere.

- Må rydde opp

Eltvik mener hun er blitt avvist hver gang hun har prøvd å ta opp problemene, både i Rødt Bergen og sentralt i Oslo.

— Nå er valget over, så nå tenker jeg at det må være lov å ta et oppgjør.

Hun mener seg mobbet ut av partiet av sentrale politikere i Rødt.

— Jeg synes det er veldig sørgelig at en liten gruppe mennsker kan lage så mye kvalme. Rødt har et godt partiprogram, men får ikke flere velgere hvis vi ikke kan rydde opp i egen partikultur. Vi sier at vi skal bry oss om de svakeste og de som trenger hjelp i samfunnet. Det jeg opplever er det motsatte.

Eltvik sier hun vil fortsette som samfunnsdebattant, og finne en plass som setter pris på hennes engasjement.

Leder for Rødt Bergen, Odd Arild Viste, sier at han ikke har oppfattet noe som bekrefter at Anna Kathrine Eltvik har blitt mobbet innad i partiet.

— Miljøet i Rødt Bergen er godt, sier han.

— Jeg kan ikke bestemme hva hun opplever, men jeg tenker at det ikke har vært grunn til å mene seg mobbet i Rødt Bergen, sier Viste.