- Prosessen må være grundig og god når det gjelder nedleggelse av skoler, sier KrFs gruppeleder i bystyret, Marita Moltu.

Hun satt i oppvekstkomiteen torsdag som behandlet saken der Skinstø skole ble foreslått nedlagt. Nedleggingen var en del av budsjettinnstillingen og kamuflert som oppretting av 60 nye barnehageplasser. Moltu, som er nestleder i oppvekstkomiteen, ante ikke at hun var med på en skolenedleggelse.

- Slik jeg leste innstillingen, forsto jeg ikke at dette handlet om en nedleggelse. Nå håper jeg vi kan finne en god ordning, sier hun.

Heller ikke lederen i utvalget, Pål Thorsen fra Arbeiderpartiet, var klar over nedleggelsen.

- Jeg ble svært overrasket da jeg sist fredag fikk vite dette fra et FAU-medlem på Skinstø skole.

Voldsomt press

I dag skal Moltu, gruppeleder­en i Frp, Tor Woldseth og Høyres gruppeleder Ragnhild Stolt-Nielsen møtes for å diskutere en løsning på saken. I går ville Tor Woldseth ikke uttale seg om hva partiet vil gjøre med skolenedleggelsen, utover å bekrefte at han skal møte gruppelederne i de to andre byrådspartiene.

BT er kjent med at man både i KrF og Frp ønsker å unngå en nedleggelse. I første omgang nøyer man seg med å trekke denne delen av budsjettinnstillingen, slik at forslaget om nedlegging kan undergis en grundig­ere behandling.

Det siste døgnet har bystyremedlemmene fått talløse e-poster og telefoner fra engasjerte foreldre på Skinstø. Presset har vært voldsomt, og representanter for både KrF og Frp gikk i går langt i å si at nedleggelsen ikke kan bli stående. Foreløpig setter de sin lit til at de tre gruppelederne blir enige om å trekke saken.

- ** Trekk saken**

Før den beslutningen tas vil Arbeiderpartiet i forretningsutvalget i dag tidlig be om at forslaget trekkes.

- Vi kommer til å ta opp hvor dårlig saken er opplyst og spørre ordføreren om hun mener det er forsvarlig at en så dårlig opplyst sak kommer opp som del av budsjettet.

Når saken kommer opp i finanskomiteen onsdag vil partiet fremme forslag om at denne saken, og saken om opprettelse av barnehageplasser på Ny Krohnborg skole trekkes.- Vi mener begge disse sakene må undergis en mer grundig utredning, sier Schjelderup.

I møtet i finanskomiteen vil også representanter fra FAU ved Skinstø skole få legge frem sine argumenter. Den muligheten ble de fratatt da oppvekstkomiteen behandlet saken.

BT kunne i går avsløre at FAU ved Skinstø skole i forrige uke forsøkte å få ut informasjon til komitémedlemmene om skolenedleggelsen i timene før møtet. Et notat med FAUs argumenter mot nedleggelse ble sendt både skolebyråd Harald Hove og hans politiske rådgiver Jan Arthur Nilssen en time før møtet. FAU ble lovet at notatet skulle distribueres til medlemmene i komiteen, men det skjedde ikke før møtet.

- ** Fint å være her**

På Skinstø skole i går lekte elevene lykkelig uvitende om de voldsomme aktivitetene som forslaget om nedleggelse har utløst.

- Det er fint å være her fordi her er så mye gøye leker og store klasserom, sier Silje Gjelsvik (7).

Bestevenninne Tine Titland (7) hvisker henne noe i øret.

- Ja, og så er det ikke så mange som er slemme her, supplerer Silje.

Hva mener du om prosessen rundt skolenedleggingen?