Fylkesrådmann Paul M. Nilsen argumenterer med at dette ikke vil forsinke prosessen med videreføring av Ringvei Vest og Bybanen.

Saken om bompengesøknad for Bergensprogrammet skal likevel opp i Fylkestinget 11. juni.

Saken oppdateres.