KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.no

Hele kollegiet, som er universietets styringsorgan, støttet forslaget om å trekke anmeldelsen. Det skriver nettavisen ved UiB, På Høyden.

For litt over to uker siden tok fire studenter seg inn i det tomme huset på Sydneshaugen, som er eid av UiB. Studentene krevde flere billige boliger i sentrum. Til slutt ble okkupantene hentet ut av politiet.

Kollegiet ga uttrykk for at de i fremtiden vil slå hardt ned på eventuelle nye okkupasjoner av universitetsbygg.