- Det er tverrpolitisk enighet i Bergen om at det hadde vært ideelt om politiet bygget nytt politihus på Nygårdstangen. Vi har da også lagt forholdene til rette for det, og gitt politiet opsjon på tomten. Men det er grenser for hvor lenge de kan få ha den muligheten, sier byrådsleder Monica Mæland.

—  Jeg tror vi kan si det så sterkt at regjeringen oppkonstruerte en problemstilling for å forhindre at et nytt politihus i Bergen kunne realiseres med det første. Vel er Bergen tilgodesett med flere statlige bygg den siste tiden, men situasjonen for politiet er prekær, og fellesløsninger med legevakt, brannstasjon og annet hadde vært viktig, sier hun.

Varaordfører Trude Drevland er en av forkjemperne for et nytt politibygg på trekanttomten.

—  Dette handler om forhandlingstekniske forhold internt i regjeringen, og ingenting annet. Det er tragisk for Bergen, sier hun.

Justisminister Knut Storberget vil ikke kommentere saken overfor BT. Han bare viser til brevet som ble sendt fra departementet i 2009. Der går det frem at bare et fåtall av politihusene i Norge er definert slik at de må finansieres over statsbudsjettet og eies av Statsbygg, men at departementet er av den oppfatning at hvert enkelt byggeprosjekt må vurderes særskilt.

Departementet mener at hovedpolitistasjoner i større byer skal være formålsbygg.

Det gjaldt ikke for Stavanger og Trondheim. Ei heller for dagens politihus i Bergen.