Fra 1. oktober tok ni private firmaer opp konkurransen med Bergen kommune om å tilby hjemmehjelpstjenester. Tre av de private selskapene tilbyr sine tjenester i alle bydeler, de andre i noen deler av byen.

Så langt har bare 55 av byens 4800 brukere av hjemmehjelpstjenestene valgt private leverandører.

Det lave antallet er ikke overraskende, hevder helse— og omsorgsbyråd Trude Drevland.

— Nei. Det er som forventet. Erfaring fra andre steder viser at de fleste som allerede er brukere fortsetter å velge den kommunale tjenesten, mens de nye brukerne i større grad velger de private, sier Drevland.

Heller ikke blant de private tilbyderne er det noen tegn til panikk.

At brukerne av hjemmehjelpstjenester skulle løpe ned dørene hos de private, var det få, om noen, som forventet.

— Vi har fått noen henvendelser, men det har ikke vært noe rush, for å si det sånn, konstaterer Tor Eirik Iversen, daglig leder i RSV Renhold.