BERGEN INTERKOMMUNALE RENHOLDSVERK (BiR)er en ulidelig treg materie. Desto viktigere er det at de initiativene som blir tatt, blir fulgt opp.

BiR har omsider oppdaget at det foregår en rekke gravearbeider i sentrumsgatene, og at det arbeides med å legge frem fjernvarme og å bygge bybane. En del av gravearbeidene er riktignok fullført, men styret i selskapet ber om fullmakt til å legge rør for bossug i allerede åpne grøfter.

Det skulle bare mangle at ikke denne fullmakten blir gitt, og det raskt. Og at BiR benytter seg av den til å forskuttere fremtidig bossug i sentrum. Et sammenhengende rørsystem for hele indre by vil ta mange år å etablere, men det er den eneste fornuftige, langsiktige løsningen.

Bergen blir ikke bare forsøplet av boss som flyter i gatene, men også av bosspann og beholdere som står oppstilt langs husveggene. Den mørkegrønne invasjonshæren vokser stadig i mengde og omfang. Og verre skal det visst bli, ettersom stadig mer blir kastet i en by som allerede ligger på topp i landet i avfallsmengder per innbygger.

BiR har oppdaget at avfallsmengden i bossbeholderne blir målte en rekke steder i landet, og at denne målingen kan knyttes til hvor mye hver husholdning må betale i avgift. Selskapet kan kanskje snarest finne ut hvordan dette kan omsettes i praksis? Lavere avgifter kan føre til at det blir kastet mindre. Lettere adgang til resirkulering og belønning for kildesortering er et enda bedre dytt. BiR må bare se å få farten opp.