I dag kjører det rundt 3000 elbiler på norske veier, ifølge tall fra Norsk Elbilforening. Litt over 200 av disse hører til i Bergen. Regjeringen har ambisjon om at det skal bli langt flere.

Derfor ble det i regjeringens tiltakspakke under finanskrisen bevilget 50 millioner kroner til ladestasjoner for elbiler rundt om i landet. Inntil 30.000 kan private og offentlige bedrifter få i støtte pr. ladestasjon.

Så langt er nær tusen søknader innvilget, men fortsatt står halvparten av pengene ubrukt.

– Vi har midler til å ta imot langt flere, så vi oppfordrer alle interesserte om å søke, sier Eva Solvi, prosjektleder for det statlige Transnova, som har ansvar for ordningen.

Solheimsviken og Bontelabo

Bare ti av søknadene som er innvilget er fra Bergen. I tillegg ligger det noen ubehandlede søknader i bunken. Til sammenligning har Trondheim levert nær åtte ganger så mange søknader.

Blant de få som har grepet muligheten her i byen er GC Rieber Eiendom. Selskapet har søkt om støtte til ladestasjoner i Solheimsviken, på Marineholmen og Bontelabo.

Allerede er ni ladepunkter i Solheimsviken finansiert med statlig støtte, og tatt i bruk.

Administrerende direktør Bjart Nygaard forteller at dette er en del av strategien om å legge til rette for at ansatte skal bruke mer miljøvennlige transportmidler.

– Vi har også et prøveprosjekt hvor de som kjører miljøvennlige biler får de mest attraktive plassene i parkeringshuset. I tillegg har vi bygget en egen sykkelgarasje med tilhørende garderobe, og gir tilskudd til bussbilletten for ansatte som velger det, forteller Nygaard.

Bergen henger etter

Bergen kommune har foreløpig ikke sendt en eneste søknad for å få støtte fra Transnova. På nettsiden ladestasjoner.no registreres tilgjengelige ladestasjoner. Hordaland står oppført med 12, de aller fleste i Bergen. De nye plassene til GC Rieber er ikke inkludert. Til sammenligning har Oslo og Akershus 67.

Eva Britt Isager, klimasjef i Bergen kommune, forteller at de jobber med å utforme søknader om støtte til flere ladestasjoner.

– Dette skjer i samarbeid med BKK og Bergen Parkering. I tillegg har vi sendt en forespørsel til alle kommunale enheter, skoler og institusjoner for å høre om de er interessert. Hittil har vi fått 15–20 positive svar, sier Isager.

Kommunen har også oppfordret kjøpesentre og andre som kan ha nytte av dette om å søke.

Ti prosent av bilene på el

Regjeringen ønsker å tilrettelegge for økt elbilbruk for å redusere CO2-utslippene i landet.

For å lokke flere bilister over på elbil tilbyr staten også en rekke andre økonomiske og praktiske godbiter: Gratis bompassering, gratis parkering mange steder i landet, tillatelse til å kjøre i kollektivfeltet, redusert årsavgift og ingen moms ved kjøp av elbil, for å nevne noen.

Regjeringen har en ambisjon om at elbiler skal utgjøre ti prosent av bilparken i Norge innen 2020. Det innebærer et voldsomt byks fra dagens tre tusen.

– Da snakker vi om 150.000-200.000 biler. Derfor trenger vi stimuleringsordninger for å få til den utviklingen. Det er fortsatt en lang vei å gå, sier Solvi i Transnova.