I 2005 kom Tollvesenet på Vestlandet noe over fire kilo hasj, mens det i 2006 ble tatt beslag i nærmere 15 kilo.

– Et enkeltbeslag på ti kilo hasj er hovedårsaken til den markante økningen, sier Arne B. Nilsen, kontorsjef ved grensekontrollen i Bergen.

På landsbasis var det en sterk økning i Tollvesenets heroinbeslag. I Bergen kom tollerne bare over fire gram heroin som ble forsøkt smuglet inn i landet.

Tollvesenet i Bergen utstedte i fjor langt flere forenklede forelegg enn i 2005. Økningen er på rundt 50 %.

– Det behøver ikke at folk smugler mer. Vi har økt vår tilstedeværelse og kontrollerte i 2006 flere personer enn vi gjorde året før, forklarer kontorsjef Nilsen.

I 2005 kontrollerte Tollvesenet i Bergen 8600 reisende, mens nesten 3000 flere reisende måtte åpne koffertene sine for tollerne i fjor. Det er hovedsakelig brennevin, øl og sigaretter som blir forsøkt tatt utlovlig inn i landet.